Find komutu ile dosya içerisinde geçen kelimeleri bulmak

Dosyalar içerisindeki herhangi bir text’i aşağıdaki gibi bir komut ile search edebilirsiniz.

find . -name '*.log' -exec grep -H aranacakkelime {} \;

Bu örnekte uzantısı *.log olan yüm tüm dosyalarda arama yapılmaktadır.

« Onceki Sayfa