MS-DOS – Findstr ile dosya içerisinde kelime aratmak

Windows dizinleri içerisindeki dosyalarda geçen kelimeleri/cümleleri bulmak ve icabında bu kelimeyi ya da cümleyi içeren dosyaları silmek için aşağıdaki şekilde bir batch dosyasından yararlanabilirsiniz.

@echo off
for /f "delims=" %%f in ('findstr /m /c:"aranan_kelime" D:\test\*.txt') do (
echo del %%f
del "%%f"
)

Bu örnekte, D diski içerisindeki test isimli dizin altında bulunan txt dosyalarında belirtilen kelime aranmakta ve bu kelimeyi içeren dosyalar silinmektedir.


Top ile I/O monitoring

Sisteminizdeki I/O durumunu monitor edebilmek için, aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi gerekli swicthleri vererek “top” komutunu kullanabilirsiniz.

# top -m io -owrite -S

Daily Security Cron Job ve Disk I/O Yoğunluğu.

FreeBSD’nin günlük olarak çalışan ve sistem maintenace işlemlerini gerçekleştiren bazı scriptleri mevcut. Bu scriptler cron aracılığı ile gece 03:00’da çalışmaya başlıyor ve işlerini yapıyorlar. Normalde bu işlemler, sistem durumuna göre genellikle 1 saat içinde son buluyor.

Ancak serverınız bir mail server ise ve kullanıcı posta kutularının bulunduğu disk alanında yüzbinlerce/milyonlarca ufak mail dosyası bulunması halinde, dosya ve dizinlerin her biri için setuid kontrolü yapıp gerekli düzenlemeleri gerçekleştiren chksetuid işlemi, sabah ve benim başıma geldiği üzere öğlen saatlerine kadar devam edebiliyor. Bu durumda öğlen saatlerinde sistem yükünün artması ile paralel olarak, bu chksetuid işleminin diskte neden olduğu read işlemi nedeniyle, sistem performansınız belli ölçüde düşebilir.

Ya da geceleri kendi yazdığınız ve diskte belli bir temizlik işlemi gerçekleştiren maintenance işleminiz gene chksetuid işlemi yüzünden yavaşlayabilir. Tüm bu durumlardan kurtulmanın yolu ise, belirlediğiniz, -mesela kullanıcı posta kutularının durduğu- disk bölümü için setuid kontrolünün yapılmamasını sağlamak.

Yazinin devami icin tiklayin.


Find komutu ile dosya içerisinde geçen kelimeleri bulmak

Dosyalar içerisindeki herhangi bir text’i aşağıdaki gibi bir komut ile search edebilirsiniz.

find . -name '*.log' -exec grep -H aranacakkelime {} \;

Bu örnekte uzantısı *.log olan yüm tüm dosyalarda arama yapılmaktadır.

« Onceki Sayfa