Ana Sayfa » *nix » sysdig: Sistem Seviyesi Analiz ve Sorun Giderme Aracı

sysdig: Sistem Seviyesi Analiz ve Sorun Giderme Aracı


BerbatKötüİdare EderGüzelHarika (Henüz Puan Verilmedi. Oy kullanarak siz de katkı yapabilirsiniz.)
Loading...

Genelde IT altyapılarında meydana gelen problemleri gidermek ve bir daha tekrarlanmayacak şekilde proaktif bir yaklaşımla probleme neden ana faktörleri ortadan kaldırmak  için yapılması gereken ilk şey problemi doğru analiz etmektir. Zira doğru olarak analiz edilen bir problem için üretilen çözümler doğru orantılı olarak kalıcı ve ilgili problemin ya da varyasyonlarının tekrar yaşanmasını engelleyici nitelikte olacaklardır. Hal böyle olunca yani iş, problem analizine geldiğinde bu konudaki başarıyı belirleyici en önemli faktör ise yaklaşımlarınız ve kullandığınız araçlardır.

Bu noktada doğru yaklaşım herzaman için problemin nedenlerini tam olarak anlamaktır. Yani eğer ortada neden kaynaklandığını bilemediğiniz ancak geçici çözümler üretebildiğiniz – ki gerçek hayatta en çok problemli servisi / sunucuyu restart etmeye tekabül eden – bir problem varsa önceliği problemi geçici olarak çözmek yerine nedenlerini anlamaya çalışmak üzere konunun derinlerine inmek ve altyapıyı enine boyuna analiz etmeye vermek en doğru yaklaşım olacaktır.  Problem çözmede en belirleyici ikinci faktör ise, analiz sırasında kullandığınız araçların derine inmek ve inceleme konusundaki ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde gelişmiş olması gerekliliğidir. İşte bu yazının konusunu oluşturan sysdig de tarif ettiğimiz bu ihtiyaçlara harika bir şekilde yanıt veren çok güzel bir uygulamadır.

Sysdig Nedir ?

Temel olarak hemen tüm majör Linux dağıtımında çalışan ve doğrudan linux kernel'ine dahil olarak tüm sistem çağrılarını ve OS ile ilgili diğer olayları en alt düzeyde yakalayıp analiz edilmesine olanak sağlayan sysdig, bu işi yapan strace gibi klasik araçlardan farklı olarak bir çok güzel özellik barındırmaktadır.

Öncelikli olarak kernel seviyesinde processing, network, storage ve memory alt sistemlerinde cereyan eden olayların anlaşılır şekilde ve bütünleşik olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu, incelemekte olduğunuz platform üzerinde çalışmakta olan uygulamaların sistem seviyesinde ne gibi işlemler yaptığını görüntüleyebilmenize olanak sağlamaktadır ki , sysdig üzerinden elde edilen veri, problem çözmede kullanılabilecek ve genelde log dosyalarından ya da uygulama bağımlı debugging araçlarından elde edilemeyecek türden alt seviye kıymetli bilgi içerir.

Ayrıca, önünüzden geçip giden binlerce satır – ve nispeten anlamsız- system çağrısı ve olayı içerisinde kaybolmamanız için çok güzel de bir filtreleme sistemi barındırmaktadır. Bu şekilde spesifik olarak ilgilendiğiniz alt sistemlerle ilgili çağrıların ve olayların belirttiğiniz kriterlere göre görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Bir diğer sysdig özelliği ise görüntülenmesini istediğiniz syscall ve event'lerin daha sonra analiz edilmek üzere bir dosyaya yazılmasını sağlayabilmenizdir. Sysdig'in en güzel yanlarından birisi olan bu özellik, rastgele bir zaman diliminde oluşan problemlerin analizi için oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Zira bu şekilde ilgili problemin tekrar cereyan etmesini beklemek ve o anda sizin de sistemin başında olmanız zorunluluğu gibi verimsiz bir durumu ortadan kaldırıp uzak sistemlerden topladığınız bu trace dosyaları üzerinde geçmişe yönelik olarak analiz yapabilmenizi olanaklı kılmaktadır. Üstelik trace file denilen bu sysdig dosyalarını MacOS X ya da Windows gibi farklı platformlar üzerinde de analiz edebildiğinizden dolayı illa server side çalışmanıza gerek kalmamaktadır.

Sysdig'in bir diğer güzel özelliği ise “chisels” adını verdikleri ve kurulumla birlikte bir çoğunun öntanımlı olarak geldiği analiz scriptleridir. Bu scriptler toplanan verinin anlamlandırılması için kullanılan Lua dilinde yazılmış scriptlerdir ve sisteminiz hakkında detaylı bilgi edinmek için kullanabileceğiniz ve analiz ihtiyaçlarınıza göre kendi scriptlerinizi geliştirebileceğiniz bir mekanizmadır. Birazdan örnekler bölümünde detaylı olarak değineceğim üzere bu scriptler üzerinden örneğin sadece belirli bir sürece ya da uygulamanın ürettiği trafiği detaylı olarak inceleyebilir, en çok network trafiği üreten portları / süreçleri / bağlantıları görüntüleyebilir, en çok disk I/O'suna neden olan dosyaları / süreçleri bulabilir ya da en çok hata üreten uygulamaları tespit edebilirsiniz. Bu anlamda sysdig, strace, lsof, tcpdump gibi uygulamaların yaptığı işi tek bir çatı altında toplayan gelişmiş bir uygulamadır.

Sysdig Kurulumu

Yazının başında da bahsettiğim gibi sysdig bir listesini biraz sonra vereceğim hemen tüm majör Linux dağıtımı üzerinde çalışıyor, ve APT kullanan dağıtımlar için birer paket deposu da bulunuyor. Bu nedenle desteklediği Debian, Ubuntu, CentOS, RHEL, Fedora, Amazon Linux, Oracle Linux, Linux Mint gibi dağıtımlara doğrudan paket yöneticisi üzerinden kurulabiliyor ve bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki komutu vermeniz yeterli oluyor:

# curl -s https://s3.amazonaws.com/download.draios.com/stable/install-sysdig | sudo bash

Not: RHEL ya da CentOS 7.0 kullanıyorsanız ve kurulum sırasında EPEL reposu ile ilgili bir hata ile karşılaşırsanız öncesinde EPEL reposunu sisteminize kurmanız gerekebilir. Bu işlem için de aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

# rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/beta/7/x86_64/epel-release-7-0.2.noarch.rpm

Ayrıca sysdig'i daha önceden toplanmış veriyi analiz etmek üzere MacOS x ve Windows'a kurabiliyorsunuz. Bu kurulumlar için http://www.sysdig.org/install/ adresindeki ilgili bölümlere de bakabilirsiniz.

Sysdig Kullanımı

Girizgah bölümünde uzun uzun değindiğim üzere sysdig ile uygulamalar ve sistem servislerinin arkaplanda gerçekleştirdiği işleri en alt seviyede görüntülemek mümkün.

Temel Kullanım

sysdig'in en primitive kullanımı satırından doğrudan sysdig komutunu çalıştırmaktır. Bu komutu verdiğiniz zaman aşağıda bir örneğini görebileceğiniz şekilde strace benzeri bir çıktı alırsınız.

[root@cromlab-rhel7 ~]# sysdig

Bu şekilde o an çalışan sistem çağrıları ve event'ler ekrandan akacaktır. Bu çıktıda her bir olay bir satır olacak şekilde görüntülenmektedir ve her bir satırda aşağıda sıralaması verilen bilgiler ekrana basılacaktır:

%evt.num %evt.time %evt.cpu %proc.name (%thread.tid) %evt.dir %evt.type %evt.args

İlgili bilgilerin açıklaması da şu şekildedir:

evt.num:  Event numarası
evt.time: Event tarihi
evt.cpu: Event'in hangi kaç numaralı CPU core üzerinde çalıştığı
proc.name: Süreç ismi.
thread.tid: Thread ID ( tek thread'li süreçler için PID)
evt.dir
evt.type: Event tipi, örm: ‘open', ‘read', ‘write'
evt.args: event'in aldığı argüman.

Filtreleme Parametreleri

Sysdig'i yukarıda verilen şekilde her sistem olayını görüntüleyecek şekilde kullanmak aynı anda binlerce olayın ekrandan akıp gitmesine ve bu bilgi akışı içerisinde kaybolup gitmenize neden olacaktır; işte strace'den alşık olduğumuz bu verimsiz durumu ortadan kaldırmak için sysdig'in çok gelişmiş bir filtreleme sistemi bulunmaktadır. Kendi değimleri ile samanlıkta iğne aramak için geliştirilmiş bu sistem sayesinde binlerce sistem çağrısını en ince ayrıntısına kadar filtreleyerek spesifik aramalar yapabiliyorsunuz.

Örnek olarak cat komutuna ait aktiviteyi görüntülemek için sysdig'i aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz:

# sysdig proc.name=cat

Bu komutu verip, cat komutu ile bir dosya açarsanız (benim örneğimde cat /etc/passwd) bir kısmı aşağıda gösterilene benzer bir çıktı alırsınız:


Görebileceğiniz gibi bu çıktıda, cat komutunun arka planda gerçekleştirdiği tüm işlemler ekrana yansıtılmaktadır.

Örnek olarak cat ve vi komutunun aktivitelerini görüntülemek için komutu şu şekilde kullanmak mümkündür:

# sysdig proc.name=cat or proc.name=vi

ya da cat haricindeki tüm diğer süreçlerin açtığı dosyalar görüntülemek için örnek şu şekildedir:

# sysdig proc.name!=cat and evt.type=open

Filtreleme işlemlerinde kullanılan ve class.field denilen aramaların hangi kriterlere göre yapılabileceğini belirleyebileceğiniz yüm seçenekler aşağıdaki üzerinden listelenebilmektedir:

# sysdig -l

Bu komutun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:


Yukarıdaki listede görülebileceği üzere tüm subsystem'ler için filtreleme seçenekleri bulunmakta. Filtreleme seçeneklerini kendi ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebileceğiniz gibi bazı kullanışlı örnekler ise şu şekildedir:

/var/log dizini altında işlem yapan süreçleri görüntülemek için:

# sysdig fd.directory=/var/log/

sshd süreci haricinde dosyalar üzerinde aktivite gerçekleştiren süreçler ve yaptıkları işlemler:

# sysdig proc.name!=sshd and fd.type=file

ve MySQL süreçlerine ait aktivite:

# sysdig proc.name=apache2 and proc.name=mysqld

Komutların aldığı parametreler üzerinden filtreleme yapmak için proc.args class.filed'i kullanılmaktadır. Örnek olarak parametre olarak www.google.com alan bir uygulamanın hareketlerini izlemek için (örn: ping www.google.com)

# sysdig proc.args=www.google.com

Spesifik bir ip adresi tarafından yapılan bağlantılar sonucu oluşan ve sshd süreci ile alakalı olmayan aktiviteyi incelemek için:

# sysdig fd.ip=192.168.1.2 and proc.name!=sshd

dışındaki süreçler tarafından karşılanan gelen network bağlantılarını incelemek için:

# sysdig evt.type=accept and proc.name!=

Root kullanıcısına ait tüm aktivitenin izlenmesi:

# sysdig user.name=root

root grubuna dahil tüm kullanıcıların ürettiği aktiviteyi görüntülemek için:

# sysdig group.name=root

Ana süreci zsh olan ve event tipi execve olan sistem çağrılarını görüntülemek için: (execve uygulama çalıştırma sırasında kullanılan sistem çağrısıdır)

# sysdig evt.type=execve and evt.arg.ptid=zsh

Hata üreten tüm sistem çağrılarını görüntülemek için:

# sysdig “evt.rawarg.fd 

Kullanılabilecek tüm event'leri görüntülemek için aşağıdaki şekilde -L paramertesini kullanabilirsiniz:


Çıktı Formatlarını Düzenleme

Filtreleme sonuçlarının daha düzgün görünmesini sağlamak üzere çıktıları customize edebilmekde mümkün. Örnek olarak event tipi chdir (change dir) olan sistem çağrılarını, komutu (cd) çalıştıran kullanıcı ve ilgli dizini görüntülemek üzere formatlı bir şekilde ekrana basmak için şu kullanılabilir:

# sysdig -p"user:%user.name dir:%evt.arg.path" evt.type=chdir 

zsh üzerinden gerçekleştirilen tüm komutları, kullanıcı, komut ve komut agrümanını içerecek şekilde ekrana basmak için:

# sysdig -p"%user.name) %proc.name %proc.args" evt.type=execve and evt.arg.ptid=bash

Trace Dosyaları

Trace dosyası, sysdig'in ürettiği sonuçların daha sonra analiz etmek üzere (tcpdump'da vs olduğu gibi) yazıldığı dosyaları ifade etmektedir. Örnek olarak tüm sysdig çıktısını sysdig_ciktisi.scap dosyasına yazılması için komut şu şekilde olacktır:

# sysdig –w sysdig_ciktisi.scap

ya da sadece 100 adet event'in ilgili dosyaya yazılmasını sağlamak için komut şu şekilde olmalıdır:

# sysdig –n 100 –w sysdig_ciktisi.scap

Toplanan sysdig çıktılarının yazıldığı bu dosyayı okuyarak analiz etmek için ise aşağıdaki komut kullanılabilir:

# sysdig –r sysdig_ciktisi.scap

Chisels

Yazının başında bahsettiğim chisels konusu, sysdig üzerinden elde edilen verinin anlamlandırılması üzere kullanılan scriptlere verilen addır ve öntanımlı olarak bir sürü chisel bulunmaktadır. Öncelikle bu chisel'lerin bir listesini -cl parametresi kullanılabilir:

# sysdig -cl

Category: CPU Usage
-------------------
topprocs_cpu    Top processes by CPU usage

Category: Errors
----------------
topfiles_errors   top files by number of errors
topprocs_errors   top processes by number of errors

Category: I/O
-------------
echo_fds      Print the data read and written by processes.
fdbytes_by     I/O bytes, aggregated by an arbitrary filter field
fdcount_by     FD count, aggregated by an arbitrary filter field
iobytes       Sum of I/O bytes on any type of FD
iobytes_file    Sum of file I/O bytes
stderr       Print stderr of processes
stdin        Print stdin of processes
stdout       Print stdout of processes
topfiles_bytes   Top files by R+W bytes
topfiles_time    Top files by time
topprocs_file    Top processes by R+W disk bytes

Category: Logs
--------------
spy_logs      Echo any write made by any process to a log file. Optionall
          y, export the events around each log message to file.
spy_syslog     Print every message written to syslog. Optionally, export t
          he events around each syslog message to file.

Category: Misc
--------------
around       Export to file the events around the where the given filter
           matches.

Category: 
-------------
iobytes_net     Show total network I/O bytes
spy_ip       Show the data exchanged with the given IP address
spy_port      Show the data exchanged using the given IP number
topconns      top network connections by total bytes
topports_server   Top TCP/UDP server ports by R+W bytes
topprocs_net    Top processes by network I/O

Category: Performance
---------------------
bottlenecks     Slowest system calls
fileslower     Trace slow file I/O
netlower      Trace slow network I/0
proc_exec_time   Show process execution time
scallslower     Trace slow syscalls
topscalls      Top system calls by number of calls
topscalls_time   Top system calls by time

Category: Security
------------------
list_login_shells  List the login shell IDs
spy_users      Display interactive user activity

Category: System State
----------------------
lsof        List the open file descriptors.

Use the -i flag to get detailed information about a specific chisel

chisel'ler hakkında daha detaylu bilgi almak üzere -i parametresi kullanılabilir. Örnek olarak spy_users isimli chisel'in ne iş yaptığına bakmak için aşağıdaki komut kullanılabilir:

# sysdig -i spy_users

Category: Security
------------------
spy_users      Display interactive user activity

lists every command that users launch interactively (e.g. f
rom bash) and every directory users visit
Args:
[int] max_depth - the maximum depth to show in the hierarch
          y of processes

Şimdi chisel'ler üzerinden bir kaç örnek yapalım.

En cok CPU kullanımı olan süreçler:

# sysdig -c topprocs_cpu

1 ms'den uzun süren I/O aktivitesi:

# sysdig -c fileslower 1

1 ms'den uzun süren network aktivitesi:

# sysdig -c netlower 1

syscall bazında en çok error üreten süreçler:

# sysdig -c topprocs_errors

Süreçlere ait standart çıktıları ekrana basmak için (filtrelenebilir):

# sysdig -c stdout

Yazma + Okuma anlamında en çok disk I/O'nun yapıldığı dosyalar:

# sysdig -c topfiles_bytes

En çık disk I/O üreten (Read + Write) süreçler:

# sysdig -c topprocs_file

Disk I/O anlamında en çok uzun süre aktivite üreten süreçler:

# sysdig -c topprocs_time

Byte cinsinden toplam I/O miktarı:

# sysdig -c iobytes_file 

Hangi süreçlerin hangi log dosyalarına ne yazdığının ekrana basılması:

# sysdig -c spy_logs

Syslog'a yazılan her mesajın görüntülenmesi:

# sysdig -c spy_syslog

Spesific bir ip'nin ürettiği trafiğin görüntülenmesi (dikkat edeceğiniz üzere chisel'leri filtreleme seçenekleri kullanabiliyoruz):

# sysdig -c spy_ip 1.1.1.1 proc.name!=sshd

Spesifik bir üzerinde gerçekleşen trafiğin görüntülenmesi:

# sysdig -c spy_port 80

Byte cinsinden en çok trafik üreten bağlantıların listenmesi:

# sysdig -c topconns

En çok trafik üreten portların listelenmesi:

# sysdig -c topports_server

En çok trafik üreten süreçlerin görüntülenmesi:

# sysdig -c topprocs_net

Sistemdeki kullanıcılara ait aktivitenin interaktif olarak izlenmesi:

# sysdig -c spy_users

Örnekleri çoğaltmak mümkün ve daha fazlası için http://www.sysdig.org/wiki/sysdig-examples/ adresine bakabilir ya da kendi ihtiyaçlarınıza göre kendi örneklerini türetebilirsiniz. Sysdig, arka planda cereyan eden olayları göz önüne getiriyor oluşunsan ve bu işi oldukça düzgün yapıyor oluşundan dolayı, gerçekten övgüyü hakkaden bir uygulama. Sizin de işinize yarayacağınu ümit ediyorum.

Visited 899 times, 1 visit(s) today
Kategoriler: *nix,Genel,ipucu |

Bu yazılar da ilginizi çekebilir:


- Locust – Açık Kaynak Kod Load Test Uygulaması
- WAFP – Web Application Finger Printer
- Arping – Link Layer (L2) Pinging
- Yasat ile Sistem Denetimi
- CPU Limit ile Süreçlerin İşlemci Kullanımını Sınırlamak

Yorumlar


 1. emrah | (Eylül 29th, 2014 8:10 pm)

  Çok faydalı bir araçmış, default kurduğum paketler arasına bunu da ekledim. Debian Jessie için bu paket depoda var, doğrudan depodan kurulabiliyor.

  [Cevapla]

 2. Ergin ALTINTAŞ | (Ocak 14th, 2015 6:21 am)

  Makale için teşekkürler. Bana çok faydalı oldu. Bir de birden çok sistemde çalışan sysdig çıktılarını merkezi olarak ayarlayıp, takip edebilecek bir arayüz olsa süper olacakmış.

  Makale de düzgün görünmeyen bir kısım var. “Hata üreten tüm sistem çağrılarını görüntülemek için” örneğinde sanırım küçüktür işaretinden kaynaklanan bir markup sorunu olmuş. İfade sayfada

  sysdig ” evt.rawarg.res

  şeklinde gözüküyor. Belki aynı markup sorunu burada da olur diye aynı ifadeyi küçüktür işaretini okunuşu ile belirterek de yazıyorum: “evt.rawarg.fd KÜÇÜKTÜR 0”. Eğer yan taraftaki ifadede KÜÇÜKTÜR işaretini görüyorsanız aynı markup sorunu yorumlarda olmuyor demektir. İfadenin tam hali: “evt.rawarg.fd < 0"

  [Cevapla]

  Cagri Ersen tarafından yanıtlandı.

  İlginize teşekkür ederim, gerekli düzelmeyi yaptım.

  [Cevapla]

Trackbacks

Yorumda bulunun.