Ana Sayfa » *nix » systemd ile Sistem ve Servis Yönetimi

systemd ile Sistem ve Servis Yönetimi


BerbatKötüİdare EderGüzelHarika (Toplam 5 oy. 5 puan üzerinden ortalama 5,00 || Oy vererek siz de katkıda bulunabilirsiniz.)
Loading...

Oracle, SuSe, Debian gibi major bir çok linux dağıtımı eski SystemV init sistemi yerine default olarak systemd kullanmaya başladılar. systemd'nin sadece açılışlarda servislerin inşaasını üstlenen init sistemine oranla daha komplike olması, servisler için paralelizasyon, ve automount, journal, ve system state snapshot desteği gibi bir dizin özellik barındırmasından dolayı kimilerince Unix filozofisine aykırı olduğu gerekçesi ile (“do one thing and do it well”) hoş karşılanmasa da yukarıda ismi zikredilen dağıtımlar tarafından default olarak kullanılmaya başlaması nedeniyle sıkça karşılaşılan ve dinamiklerinin bilinmesinde fayda olan bir sistem.

Biz Linux Akademi olarak eğitimlerimizde genelde init sistemi üzerinde duruyoruz ancak müfredat da systemd'yi  de içerecek şekilde güncelleniyor. Bu anlamda, blog sayfamızda da systemd ile servis yönetimine değinen bir makale hazırlamak istedik.

systemd Nedir ?

Temel olarak eski init sistemini replace etmeyi amaçlayan ve geliştiricileri tarafından “basic building block” olarak nitelendirilen systemd, init sisteminin yetersiz kaldığı paralelizm, on-demand aktivasyon vs. gibi bir çok yeni özellik barındıran bir sistem ve servis manager'dır veSystemV init scriptileri uyumlu olarak çalışabilmekte, dolayısı ile eski tip init scriptlerinizi de kullanmanıza olanak sağlamakadır.

Unit Files

systemd, unit file denilen ve systemd üzerinden yönetilebilecek her bir sistem unit'i için yönetim direktiflerinin tanımlandığı dosyalar aracılığı ile yapılandırılmaktadır. RHEL tabanlı sistemlerde, paket yöneticisi üzerinden kurulan uygulamalara ait unit file'lar“/usr/lib/systemd/system/” dizini altında bulunmaktadır. Bu ana dizine ek olarak run time'da oluşturulan unit fileların tutulduğu “/run/systemd/system/” ve sistem kurulumu sırasında default olarak gelen ya da sistem yöneticisi tarafından oluşturulan unit file'ların tutulduğu“/etc/systemd/system/” dizin bulunmaktadır.

Bu dizinlere göz attığınız zaman birbirinden farklı uzantılara sahip bir çok dosya olduğunu görebilirsiniz. Bu dosyaların uzantılarından farketmiş olacağınız üzere her bir uzantı farklı bir unit tipini belirtmektedir. Örnek olarak .service olarak geçen dosyalara servislere ait unit dosyalarıyken, .target dosyaları ise birden çok service unit'inin gruplanmış halini ifade etmektedir. Uzantısı . olan dosyalar sisteme edilmesi istenen disk bölümleri için tanımlanmış configleri, ya da .swap uzantılı olan unitler ise swap alanları ya da swap dosyaları için yapılandırma direktiflerini içermektedir. Unitlerin çeşitleri ile ilgili olarak “Available systemd Unit Types”  sayfasına bakabilirsiniz.

Servislerin systemd ile Yönetilmesi

init ya da upstart kullanan sistemlerde bildiğiniz gibi start / stop scripti diye de adlandırılan ve /etc/init.d/ altında bulunan init scriptleri, systemd'de service unit olarak adlandırılan ve yukarıda girizgahını yaptığımız konsept ile yer değiştirmiş bulunuyor. .service uzantılı unit dosyaları üzerinden yapılandırılan ve systemctl komutu üzerinden yönetilen bu unitler, init sisteminde service vechkconfig komutları üzerinden yapıldığına benzer benzer bir şekilde sistem servislerini başlatmak, durdurmak, startup'a eklemek (enable) ya da startup'dan çıkarmak (disable) üzere kullanılmaktadır.

systemctl Söz Dizimi

systemctl komutunun örnek syntax'ı şu şekildedir:

# systemcl start | stop |restart | reload | status servisadi.service

Örnek olarak servisini restart etmek için şu komut kullanılabilir:

# systemctl restart 

Not: systemctl üzerinden servisleri yönetirken unitlerin extension'larını yazmanıza gerek yoktur. Herhangi bir extension belirtilmediği zaman systemd varsayılan olarak .service uzantısını kullanacaktır.

Sistem Servislerinin Listelenmesi

Tüm sistem servislerini listelemek için aşağıdaki komut kullanılabilir:

# systemctl list-units --type service

Çıktı şu şekilde olacaktır:

UNIT                LOAD  ACTIVE SUB   DESCRIPTION
auditd.service           loaded active running Security Auditing Service
crond.service           loaded active running Scheduler
dbus.service            loaded active running D-Bus System Message Bus
firewalld.service         loaded active running firewalld - dynamic firewall daemon
[email protected]         loaded active running Getty on tty1
kdump.service           loaded failed failed Crash recovery kernel arming
kmod-static-nodes.service     loaded active exited Create list of required static device nodes for the current kernel
lvm2-lvmetad.service        loaded active running LVM2 metadata daemon
lvm2-monitor.service        loaded active exited Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling
lvm2-pvscan@8:2.service      loaded active exited LVM2 PV scan on device 8:2
network.service          loaded active exited LSB: Bring up/down networking
NetworkManager.service       loaded active running Network Manager
polkit.service           loaded active running Authorization Manager
postfix.service          loaded active running Postfix Mail Transport Agent
rhel-dmesg.service         loaded active exited Dump dmesg to /var/log/dmesg
rhel-import-state.service     loaded active exited Import network configuration from initramfs
rhel-readonly.service       loaded active exited Configure read-only root support
rhnsd.service           loaded failed failed LSB: Starts the Spacewalk Daemon
rsyslog.service          loaded active running System Logging Service
.service            loaded active running OpenSSH server daemon
systemd-journald.service      loaded active running Journal Service
systemd-logind.service       loaded active running Login Service
systemd-random-seed.service    loaded active exited Load/Save Random Seed
systemd-remount-fs.service     loaded active exited Remount Root and Kernel File Systems
systemd-sysctl.service       loaded active exited Apply Kernel Variables
systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded active exited Create static device nodes in /dev
systemd-tmpfiles-setup.service   loaded active exited Create Volatile Files and Directories
systemd-udev-trigger.service    loaded active exited udev Coldplug all Devices
systemd-udevd.service       loaded active running udev Kernel Device Manager
systemd-update-utmp.service    loaded active exited Update UTMP about System Reboot/Shutdown
systemd-user-sessions.service   loaded active exited Permit User Sessions
systemd-vconsole-setup.service   loaded active exited Setup Virtual Console
tuned.service           loaded active running Dynamic System Tuning Daemon

LOAD  = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB  = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

33 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

Gördüğünüz gibi list-units parametresine ayrıca, –type service anahtarını geçerek sadece sistem servislerinin görüntülenmesini sağladık. Bu komut init kullanan sistemler için “chkconfig –list” komutu ile aynı anlama gelmektedir ve active servislerle ilgili durum bilgisini göstermektedir.

Sadece aktif servislerin gösterilmesi yerine tüm sistem servislerini listelemek için ise ayrıca –all anahtarı geçilmelidir. Bu şekilde bir önceki listeye ek olarak devrede olmayan sistem servisleri de aynı şekilde listelenecektir:

# systemctl list-units --type service --all

ve çıktı aşağıdakine benzer olacaktır:

UNIT                 LOAD  ACTIVE  SUB   DESCRIPTION
auditd.service            loaded active  running Security Auditing Service
brandbot.service           loaded inactive dead  Flexible Branding Service
cpupower.service           loaded inactive dead  Configure CPU power related settings
crond.service             loaded active  running Scheduler
dbus.service             loaded active  running D-Bus System Message Bus
display-manager.service        not-found inactive dead  display-manager.service
dm-event.service           loaded inactive dead  Device-mapper event daemon
dracut-shutdown.service        loaded inactive dead  Restore /run/initramfs
ebtables.service           loaded inactive dead  Ethernet Bridge Filtering tables
emergency.service           loaded inactive dead  Emergency Shell
exim.service             not-found inactive dead  exim.service
firewalld.service           loaded active  running firewalld - dynamic firewall daemon
[email protected]          loaded active  running Getty on tty1
ip6tables.service           not-found inactive dead  ip6tables.service
iptables.service           not-found inactive dead  iptables.service
### Çıktı çok yer kaplamaması için buradan kesildi... ###
tuned.service             loaded active  running Dynamic System Tuning Daemon

LOAD  = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB  = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

79 loaded units listed.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

Eğer –type anahtarı geçilmez ise systemd tüm unitleri listeleyecek ve çıktı şuna benzer olacaktır:

UNIT                                     LOAD  ACTIVE SUB    DESCRIPTION
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount                      loaded active running  Arbitrary Executable File Formats Automount Point
sys-devices-pci0000:00-00...-ata2-host1-target1:0:0-1:0:0:0-block-sr0.device loaded active plugged  VMware_Virtual_IDE_CDROM_Drive
sys-devices-pci0000:00-00...-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda1.device loaded active plugged  VMware_Virtual_S
sys-devices-pci0000:00-00...-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda-sda2.device loaded active plugged  LVM PV 3LcfJU-JKul-MxUD-TOch-hiAE-DDph-bogQ9s on /dev/sda2
sys-devices-pci0000:00-00...:10.0-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda.device loaded active plugged  VMware_Virtual_S
sys-devices-pci0000:00-00...x2d2-2\x2d2.1-2\x2d2.1:1.0-bluetooth-hci0.device loaded active plugged  /sys/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/0000:02:00.0/usb2/2-2/2-2.1/2-2.1:1.0/bl
sys-devices-pci0000:00-0000:00:11.0-0000:02:01.0--eno16777736.device   loaded active plugged  PRO/1000 MT Single Port Adapter
sys-devices-pci0000:00-0000:00:11.0-0000:02:02.0-sound-card0.device     loaded active plugged  AudioPCI 64V/128 / Creative Sound Blaster CT4810
sys-devices-platform-floppy.0-block-fd0.device                loaded active plugged  /sys/devices/platform/floppy.0/block/fd0
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS1.device               loaded active plugged  /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS1
sys-devices-platform-serial8250-tty-ttyS2.device               loaded active plugged  /sys/devices/platform/serial8250/tty/ttyS2
### Çıktı çok yer kaplamaması için buradan kesildi... ###
multi-user.target                              loaded active active  Multi-User System

Servis unitlerinin enable ya da disable olduğu bilgisini almak için ise aşağıdaki komutu kullanıyoruz:

# systemctl list-unit-files --type service

ve çıktı şuna benzer olacaktır:

UNIT FILE                  STATE
auditd.service               enabled
[email protected]               disabled
blk-availability.service          disabled
brandbot.service              static
console-getty.service            disabled
console-shell.service            disabled
cpupower.service              disabled
crond.service                enabled
dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service  enabled
dbus-org.freedesktop.hostname1.service   static
dbus-org.freedesktop.locale1.service    static
dbus-org.freedesktop.login1.service     static
dbus-org.freedesktop.machine1.service    static
dbus-org.freedesktop.NetworkManager.service enabled
dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service enabled
dbus-org.freedesktop.timedate1.service   static
dbus.service                static
debug-shell.service             disabled
dm-event.service              disabled
dnsmasq.service               disabled
dracut-cmdline.service           static
dracut-initqueue.service          static
dracut-mount.service            static
dracut-pre-mount.service          static
dracut-pre-pivot.service          static
dracut-pre-trigger.service         static
dracut-pre-udev.service           static
dracut-shutdown.service           static
ebtables.service              disabled
emergency.service              static
firewalld.service              enabled
[email protected]               enabled
halt-local.service             static
initrd-cleanup.service           static
initrd-parse-etc.service          static
initrd-switch-root.service         static
initrd-udevadm-cleanup-db.service      static
iprdump.service               disabled
iprinit.service               disabled
iprupdate.service              disabled
irqbalance.service             enabled
kdump.service                enabled
kmod-static-nodes.service          static
lvm2-lvmetad.service            disabled
lvm2-monitor.service            enabled
[email protected]            static
### Çıktı çok yer kaplamaması için buradan kesildi... ###
wpa_supplicant.service           disabled

128 unit files listed.

Servis Durumlarının Görüntülenmesi

Herhangi bir servisin durumu ile ilgili bilgi almak için systemctl komutuna status parametresi geçilebilir. Örnek olarak sshd servisinin durumu ile ilgili bilgi şu şekilde sorgulanabilir:

# systemctl status sshd

Komutun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:

sshd.service - OpenSSH server daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled)
  Active: active (running) since Mon 2015-06-22 21:24:12 EEST; 46min ago
 Main PID: 2523 (sshd)
  CGroup: /system.slice/sshd.service
      └─2523 /usr/sbin/sshd -D

Jun 22 21:24:12 oraclelinux7.crom.lab systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Jun 22 21:24:12 oraclelinux7.crom.lab systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
Jun 22 21:24:12 oraclelinux7.crom.lab sshd[2523]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 22 21:24:12 oraclelinux7.crom.lab sshd[2523]: Server listening on :: port 22.

Çıktıda görebileceğiniz gibi servisin loaded olduğu, servise ait unit file'ın tam path'inin/usr/lib/systemd/system/sshd.service olduğu ve startup'a ekli olduğu (enabled) görüntülenmektedir.
Ayrıca, servisin state'inin active (running) olduğu ve ne kadardır up olduğu bildirilmektedir. Main PID numarası Linux Control Group bilgileri ve servisin ürettiği logun son bir kısmı yer bildirilmektedir.

Servis Başlatma

Servisleri start etmek için systemctl komutuna start parametresini geçmek yeterlidir. Örnek olarak sshd servisini start etmek için komut aşağıdaki gibidir:

# systemctl start sshd

Servis Durdurma

Bir servisi durdurmak için ise stop parametresi geçiyoruz:

# systemctl stop sshd

Servis Restart Etmek

Bir servisi restart için ise systemctl komutuna restart parametresi geçiyoruz:

# systemctl restart sshd

Ayrıca, servisi reload etmek için de aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

# systemctl reload sshd

Bu şekilde yapılandırma değişikliklerini servisi durdurmaksızın devreye alabilmek mümkündür.

Servisleri Devreye Almak

Servislerin sistem açılışlarında otomatik olarak start edilmesi için systemctl komutuna enable parametresini geçmek yeterlidir. Örnek olarak sshd servisini startup'a eklemek için şu komut kullanılabilir:

# systemctl enable sshd

Bu komutun çıktısı aşağıdakine benzer olacaktır:

ln -s '/usr/lib/systemd/system/sshd.service' '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sshd.service'

Dikkat edebileceğiniz gibi bu komut sonrası init sistemine benzer bir şekilde ilgili unit file ilgili noktaya linkleniyor.

Servisleri Devredışı Bırakmak

Bir servisi devredışı bırakmak üzere disable parametresi kullanılmaktadır. Gene sshd servisini startup'tan kaldırmak üzere aşağıdaki komut kullanılabilir:

# systemctl disable sshd

Komutun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:

# rm '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sshd.service'

Benzer şekilde disable ettiğiniz bir servisin, bir servis ya da sistem yöneticisi tarafından manual olarak başlatılabilmesini engellemek üzere mask'layabilirsiniz. Örnek olarak sshd servisini masklamak üzere aşağıdaki komut kullanılabilir:

# systemctl mask sshd

Komutun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:

ln -s '/dev/null' '/etc/systemd/system/sshd.service'

Gördüğünüz üzere komut, sshd'nin unit file'ını /dev/null'a linkleyerek tamamen devredışı bırakıyor.

Maskladığınız bir servisi geri almak üzere ise unmask parametresi kullanılmaktadır. Mask ettiğimiz sshd servisini eski haline getirmek için şu komutu kullanabiliriz:

# systemctl unmask sshd

Komutun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:

rm '/etc/systemd/system/sshd.service'

runlevel vs systemd targets

SysV init ya da upstart tarafından kullanılan runlevel mantığı systemd ile yerini “systemd targets” isimli konsepte bırakmış bulunuyor. Kısaca, .target uzantılı unit file'larda tanımlanan ve bağımlılık silsilesi gereği bol bol include içeren systemd targets, temel olarak runlevel'da olduğu üzere servis unitlerinin gruplanarak hangi çalışma modunda hangi servislerin çalışacağının tanımlandığı sistemdir.

Örnek olarak /usr/lib/systemd/system/multi-user.target path'inde bulunan multi-user.target unit'i init sisteminde RHEL'ler için runlevel 3 debianlar için runlevel 2'ye tekabül eden çok kullanıcılı mode'un benzeridir. graphical.target isimli target ise adından da anlaşılacağı gibi grafik arabirimi de inşa eden çalışma seviyesidir.

/usr/lib/systemd/system/multi-user.target unit file'ının içeriği aşağıdaki gibidir:

[Unit]
Description=Multi-User System
Documentation=man:systemd.special(7)
Requires=basic.target
Conflicts=rescue.service rescue.target
After=basic.target rescue.service rescue.target
AllowIsolate=yes

[Install]
Alias=default.target

“After” satırından bu mode'un run edilebilmesi için öncesinde çalışması gereken -bağımlılık duyulan- target ve servisler belirtilmiştir. Görüldüğü üzere multi user mode için basic.target'i include edilmiştir. Bu target'a baktığınız zaman ise sistemin boot edilebilmesi için gereli olan diğer servislerin include edildiğini görebilirsiniz.

Geri uyumluluk gereği tamamen obsolote edilmemiş olan runlevel mantığına karşılık gelen systemctl komutları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Runlevel Target Units Description
0 runlevel0.target, poweroff.target Shut down and power off the system.
1 runlevel1.target, rescue.target Set up a rescue shell.
2 runlevel2.target, multi-user.target Set up a non-graphical multi-user system.
3 runlevel3.target, multi-user.target Set up a non-graphical multi-user system.
4 runlevel4.target, multi-user.target Set up a non-graphical multi-user system.
5 runlevel5.target, graphical.target Set up a graphical multi-user system.
6 runlevel6.target, reboot.target Shut down and reboot the system.

Default Target'in Görüntülenmesi

Öntanımlı target'İn hangisi olduğunu görüntülemek için aşağıdaki komut kullanılabilir:

# systemctl get-default

Sistemdeki tüm target'leri görüntülemek için ise systemctl aşağıdaki şekilde kullanılabilir:

# systemctl list-units --type target

Çıktı – dolayısı ile RHEL 7 için target'lar ve açıklamaları – şuna benzer olacaktır:

UNIT        LOAD  ACTIVE SUB  DESCRIPTION
basic.target    loaded active active Basic System
bluetooth.target  loaded active active Bluetooth
cryptsetup.target  loaded active active Encrypted Volumes
getty.target    loaded active active Login Prompts
local-fs-pre.target loaded active active Local File Systems (Pre)
local-fs.target   loaded active active Local File Systems
multi-user.target  loaded active active Multi-User System
network.target   loaded active active Network
paths.target    loaded active active Paths
remote-fs.target  loaded active active Remote File Systems
slices.target    loaded active active Slices
sockets.target   loaded active active Sockets
sound.target    loaded active active Sound Card
swap.target     loaded active active Swap
sysinit.target   loaded active active System Initialization
timers.target    loaded active active Timers

Default target'in Değiştirilmesi

Bir nedenle default target'i değiştirmek isterseniz aşağıdakine benzer bir komut kullanabilirsiniz:

# systemctl set-default multi-user.target

Aynı şekilde ilgili oturum için target değiştirmek üzere şöyle bir komut kullanılabiir:

# systemctl isolate multi-user.target

Single User Mode Aka Rescue Mode

init sisteminde single user mode'a denk gelen target ise rescue mode'dur ve bu mode'a geçmek için aşağıdaki komut kullanılabilir:

# systemctl rescue

Bahsi geçen bu mode'da sistem root şifresi gerektirece ve networking ile multi user mode içermeyecek şekilde boot edilecektir.

Emergency Mode

Emergency mode, rescure mode'dan tek fark olarak sadece sistemd diskini mount etmekte geri kalan disk bölümlerine dokunmamaktadır. Bu mode'da boot etmek için aşağıdaki komut kullanılabilir:

# systemctl emergency

systemd ile ilgili özellikle servis konusu genel hatları ile bu kadar. Elbette daha derinlere de inmek mümkün ancak yazının başında değindiğim gibi systemd klasik bir servis managerdan fazlası olduğu için tek bir makale ile değinmek mümkün değil. Sonraki makalelerde bu yazıda değinilmeyen diğer systemd özelliklerine atıfta bulunacağız.

Visited 4.372 times, 1 visit(s) today
Kategoriler: *nix,Genel |

Bu yazılar da ilginizi çekebilir:


Yorumlar


 1. cokomoko | (Temmuz 7th, 2015 1:28 pm)

  Bu önemli yazınızı Arch-Tr’de paylaştım, teşekkürler, sonraki makaleyi de merakla bekliyorum.

  http://archtr.org/forum/viewtopic.php?f=30&t=1404&p=12723#p12723

  [Cevapla]

 2. Mert Gör | (Temmuz 7th, 2015 8:49 pm)

  Benim için güzel bir eğitim oldu.Teşekkürler.Elinize sağlık.

  [Cevapla]

Trackbacks

Yorumda bulunun.