lsof (LiSt Open Files) Kullanımı ve Örnek Komutlar

lsof, süreçler tarafından açılmış olan dosyaları listelemeye yarayan bir araçtır. Bildiğiniz gibi *nix sistemlerde, hemen herşey bir dosya olarak mevcudiyet gösterir. Örneğin herhangi bir sürecin eriştiği ya da açtığı “şey” sıradan bir dosya olabileceği gibi, bir dizin, bir block aygıt dosyası (block device), ya da bir sistem kütüphanesi ve ya bir network dosyası (network socket, Unix domain socket) olabilir. Dolayısı ile lsof ile süreçlerin eriştikleri dosyaları saptamak ilgili süreçlerin arka planda yaptığı işlemlerle ilgili daha net fikirler edinmek anlamına gelmektedir. Bu yüzden de özellikle sorun giderme konularında lsof çok güçlü bir araçtır.

Yazının devamında, lsof ile ilgili kullanım bilgilerini ve çeşitli durumlar için örnek komutları bulabilirsiniz.

Yazinin devami icin tiklayin.


Kurulu Perl Modüllerinin Listelenmesi

*nix sistemlerde, hali hazırda kurulu olan tüm perl modüllerinin bir listesini almak için aşağıdaki gibi bir komut kullanılabilir.

# perl -MFile::Find=find -MFile::Spec::Functions -Tlw -e \
'find { wanted => sub { print canonpath $_ if /\.pm\z/ }, no_chdir => 1 }, @INC'

Uzun ve söz dizimi zor bir komut olduğundan bir yere not etmekte fayda var.


vi Başvuru Klavuzu (Cheat Sheet)

vi editor Vi metin düzenleyicisi, muadillerine göre biraz farklı olmasından dolayı özellikle yeni başlayanlar için biraz karmaşık ve öğrenmesi zor bir editör olarak bilinir. Ancak vi’a biraz hakim olunmaya başlandığı zaman çoğu kullanıcı için vazgeçilmez text editörü haline gelir.Insertion (yazma) ve command (komut) denilen iki mod’a sahip olan vi”ın bir çok kısayol ve kombinasyonu bulunmaktadır. Yazının devamında özellikle temel vi kullanımı ile ilgili bu komutlara ait bir liste bulabilirsiniz.
Yazinin devami icin tiklayin.


Linux: Ethernet Bağlantı Hızının Tespit Edilmesi

Linux sistemlerde, ethernet bağlantı hızı bir kaç yolla öğrenilebilir; bunlardan birisi de çoğu dağıtımla öntanımlı olarak gelen ve network kartına ait ayarları listeleyen ethtool isimli aracı kullanmaktır. Örnek olarak, sistemdeki “eth0” isimli ethernet ile ilgili tüm bilgileri almak için ethtool aşağıdaki şeklilde çalıştırılabilir.

# ethtool eth0

Çıktı aşağıdakine benzer olacaktır.

Yazinin devami icin tiklayin.


SUID ve SGID Bit’ler ve Bu Bitlere Sahip Dosyaların Bulunması

Nix sistemerde kullanılan SUID ve SGID özelliği, bir kullanıcının, bir programı kendisine tanınmış haklardan daha fazla izne sahip olarak çalıştırması gerektiği durumlarda kullanılmaktadır. Suid ve sgid oldukça kullanışlı birer dosya yetki özelliği olmasına rağmen güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken bir husustur. Zira, suid biti aktif edilmiş dosyalar suistimal edilerek ve zafiyete neden olabilirler. suid sgid bit

İşte bu nedenle, sistemdeki SUID ve SGID dosyaların taranması ve listelenmesi rutin bir güvenlik önlemi konuyla ilgili biraz detay vermek istedim. Yazının devamında SUID/SGID bit’lerinin ne olduğu ve sistemde bu bitlere sahip dosyaların nasıl saptanabileceği ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Yazinin devami icin tiklayin.


Bir Dizin Yapısının Kopyalanması

Sistemde bulunan bir dizinin yapısını, tüm alt dizinleri de kapsayacak şekilde -ve dizin içeriğindeki dosyaları almadan- kopyalamak için find komutundan yararlanılabilir. Örnek olarak /usr/share dizininin yapısı, tüm alt dizinleri ile birlikte başka bir yere aşağıdaki şekilde kopyalanabilir.

# mkdir /dizin/yapisinin/kopyalanacagi/alan
# cd /usr/share
# find * -type d -exec mkdir /dizin/yapisinin/kopyalanacagi/alan/\{\} \;

Gördüğünüz gibi, find komutu ile /usr/share dizini altındaki dizinler aranıyor ve bunlar belirttiğimiz diğer dizinin altında mkdir ile oluşturuluyor. Böylece, share dizininin boş bir kopyası, tüm dosyalardan arındırılmış şekilde oluşturulmuş oluyor.


Cron Hakkında Temel Bilgiler ve Birkaç Örnek

Linux/Unix sistemlerde zamanlanmış görevler oluşturmak üzere kullanılan cron, bir komutun, scriptin ya da uygulamanın belirli bir zamanda ya da zaman periyodunda çalıştırılmasını sağlamaktadır.

Cron girdileri /etc/crontab isimli dosyada crontab isimli araç ile düzenlenmektedir. Bu aracın temel kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.

Yazinin devami icin tiklayin.


Linux Sistemlerde FTP Dizinlerinin Mount Edilmesi

Nix sistemlerde, herhangi bir ftp sunucusundaki alana direk erişim için dosya sistemi desteği sunan bir kaç paket mevcut. Bunlardan birisi de, bu yazıda kullanımından bahsedeceğim curl ve fuse tabanlı ftp dosya sistemi olan CurlFtpFS’dir.

Bir ftp alanını sisteme mount etmek, ilgili alana herhangi bir ftp istemcisi kullanmaksızın süratlice erişme imkanı sağlamasından ötürü işleri hızlandıran güzel bir yöntemdir. İşte bu nedenle, yazının devamında CurlFtpFs kullanarak, ftp alanlarını, sabit diskmiş gibi sisteme mount etmek ve sistem açılışlarında otomatik olarak yeniden mount edilmesinden bahsedeceğim.

Yazinin devami icin tiklayin.

« Onceki SayfaSonraki Sayfa »