sp_addumpdevice (T-SQL)

SQL Server’da backuplari, network üzerinde bir yere alabilmek için öncelikli olarak ilgili network path’ini ve backup dosya ismini bir t-sql cümlesi ile tanımlamanız gerekiyor.

Örnek komut:

sp_addumpdevice 'disk', 'networkdevice',
'\\servername\sharename\path\filename.ext'

Bugüne kadar kullanıcıyı komutlarla boğuşturmadan, hemen her işi grafik arayüzü ile halletme politikasını izlemiş olan MS’in bu konuda neden böyle davranıyor olduğunu da anlayamıyorum.

Neyse vardır bir bildikleri.

« Onceki Sayfa