Ana Sayfa » *nix » HAProxy ile SMTP Load Balancing

HAProxy ile SMTP Load Balancing


BerbatKötüİdare EderGüzelHarika (Toplam 2 oy. 5 puan üzerinden ortalama 5,00 || Oy vererek siz de katkıda bulunabilirsiniz.)
Loading...
Haproxy Load Balancer Bildiğiniz gibi HAProxy isimli küçük ve kullanışlı bir load balancer uygulaması bulunuyor. Hemen her sistemde çalışan bu balancer HTTP'nin yanı sıra TCP üzerinde çalışan diğer servisler için de kullanılabildiğinden ötürü sadece web servislerini değil tcp üzerinde çalışan hemen her türlü uygulama için yük dengelemesi yapabiliyorsunuz.

Kolay kurulumu ve yapılandırılması, yüksek load değerlerinde stabil olarak çalışabilmesi, web tabanlı durum ve istatistik raporu sunması, Access Contol List ve Pattern extraction desteği sayesinde detaylı koşullar belirlemeye olanak sağlaması gibi güzel özellikleri bulunuyor. Üstelik Haproxy'nin, Fedora, Twitter, Reddit, GitHub gibi kullanıcıları da bulunuyor.

Ben Haproxy'yi, giden mailleri birden fazla sunucuya eşit olarak dağıtmak, böylece outbound trafiği için dağıtık bir yapı oluşturmak üzere kullanıyorum. Sizin de buna benzer bir ihtiyacınız  yazının devamında HAProxy kurulumu ve 4 sunucusu için round-robin load balance servisi verecek şekilde yapılandırılmasından bahsedeceğim. İşinize yarayabilir.

 

Kurulum


HAProxy, bir çok sistemin kendi paket yöneticisinden kurulabiliyor. Ben FreeBSD kullanıyor olsam da kurulum işleminin sistemlerde de nasıl olduğundan bahsedeceğim. (Yapılandırma ise tüm sistemler için aynıdır.)

FreeBSD

FreeBSD sistemlerde, haproxy paketi port ağacında/usr///haproxy dizininde bulunmaktadır. Dolayısı ile kurulum üzerinden aşağıdaki gibi kolayca yapılabilmektedir.

Not:
Eğer port ağacınızı uzun zamandır güncellemediyseniz, kuruluma başlamadan önce portsnap ile güncellemenizi öneririm.

# cd /usr///haproxy
# make install clean

FreeBSD sistemlerde ana yapılandırma dosyasının haproxy.conf ismi ile /usr/local/etc/ dizini altında bulunması gerekiyor ancak öntanımlı olarak gelmediğinden dolayı (yazının yapılandırma bölümünde editlemek üzere) boş bir tane oluşturalım.

# touch /usr/local/etc/haproxy.conf

(Örnek bir yapılandırma dosyası /usr/local/share/examples/haproxy/ dizini altında haproxy.cfg ismi ile bulunuyor. İncelemek üzere göz atmak isteyebilirsiniz.)

Ayrıca haproxy için herhangi home dizini ya da login yetkisi olmayan bir kullanıcı oluşturuyoruz. (Bu kullanıcıyı yapılandırma dosyası içerisinde belirteceğiz ve servisin bu kullanıcı ile çalıştırılmasını söyleyeceğiz. Aksi taktirde haproxy root yetkileri ile çalışır.)

# pw useradd -n haproxy -d /nonexistent -s /usr/sbin/nologin

Son olarak da açılışlarda start edilmesi için rc.conf dosyasına haproxy_enable ibaresini ekliyoruz.

# echo 'haproxy_enable="YES"' >> /etc/rc.conf

FreeBSD sistemler için kurulum bu kadar. Bu aşamadan sonra bir sonrakı ana başlık olan “Yapılandırma” kısmına geçebilirsiniz.

RHEL/CentOS/Fedora

RHEL,CentOS ya da Fedora sistemler için haproxy paketi epel yum deposunda bulunuyor, ilgili depo'yu (32bit CentOS 5.6 bir sistem için) aşağıdaki şekilde sisteminize ekleyebilirsiniz.

# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

Bundan sonra haproxy paketini yum kullanarak aşağıdaki şekilde kurabilirsiniz:

# yum install haproxy

CentOS sistemlerde, haproxy ana yapılandırma dosyası /etc/haproxy/ dizini altında haproxy.cfg ismi ile oluşturulmaktadır. Yazının yapılandırma başlıklı bölümünde bu dosyayı editleyeceğiz.

Şimdi açılışlarda çalıştırılması için haproxy'yi startup'a ekleyelim:

# chkconfig haproxy on

RHEL tabanlı sistemler için kurulum bu kadar.

Yapılandırma


Bu bölümde anlatılacak işlemler tüm sistemler için aynıdır. Tek fark editlenecek yapılandırma dosyasının yerinin farklı olmasıdır. Kurulum bölümünde de bahsedildiği üzere yapılandırma dosyası FreeBSD sistemelerde /usr/local/etc/haproxt.cfg , RHEL tabanlı dağıtımlarda ise /etc/haproxy/haproxt.cfg ‘dir.

Örnek Senaryo

Yazının başında belirttiğim gibi yapılandırma işleminde, 4 adet smtp sunucu arasında roundrobin (sıralı) yük dengelemesinin nasıl yapılabileceğinden bahsedeceğim. Daha açıklayıcı olması için durumu senaryolaştırmak iyi olacak sanırım.

Elimizde 4 adet smtp sunucu olduğunu ve hostname/ip adreslerinin aşağıdaki gibi olduğunu düşünelim:

smtp-01 — 192.168.0.11
smtp-02 — 192.168.0.12
smtp-03 — 192.168.0.13
smtp-04 — 192.168.0.14

ve üzerine haproxy kurduğumuz sistemin 192.168.0.10 ip adresine sahip olduğunu varsayalım.

Örnek Yapılandırma Dosyası

Bu senaryoya göre, haproxy'nin 25. porta ulaşan tüm istekleri sırayla smtp-01, 02, 03 ve 04 isimli sunuculara yönlendirmesi için haproxy.cfg dosyasına aşağıdaki tanımlamalar girilmelidir:

global
    log 127.0.0.1  local0 notice
    maxconn 2048
    user haproxy
    group haproxy
    daemon

defaults
    log   global
    mode  tcp
    option dontlognull
    retries 3
    option redispatch
    maxconn 2048
    timeout connect 5000ms
    timeout client 50000ms
    timeout server 50000ms

listen stats :8080
    mode http
    stats enable
    stats uri /stats
    stats auth admin:1234

listen smtp :25
    mode tcp
    option tcplog
    balance roundrobin
	acl izinli src 192.168.0.0/24
    tcp-request content accept if izinli
    tcp-request content reject

    server smtp-01 192.168.0.11:25
    server smtp-02 192.168.0.12:25
    server smtp-03 192.168.0.13:25
    server smtp-04 192.168.0.14:25

Gördüğünüz gibi yapılandırma dosyasına girilen tanımlar bir kaç bölümden oluşmaktadır.
Sırası ile bu satırların anlamları şöyledir:

Tanımlamalar ve Açıklamalar

Yapılandırma dosyasına girilen tanımlamalar kendi içlerinde bölümlere ayrılmaktadır. Temel bölümler global ve defaults olmak üzere genel geçer kuralların düzenlendiği kısımlardır.

Global Bölümü
Global section'ı altında belirtilen herşey  “process-wide” tanımlamaları içerir ve haproxy sürecinin hangi koşullarla çalışması gerektiğinin belirlenmesine yarar. Bizim örneğimizde global kısmına girilen değerler ve anlamları şu şekilde:

log 127.0.0.1   local0 notice:
Loglama'nın nasıl yapılacağı bildirir. Bu örnekte loglar, localhost üzerinde çalışan syslog'un local0 fasilitesine, notice seviyesinde gönderilmektedir.
Log parametresi maksimum iki kez girilebilir. Örneğin birinci satır ile localhost'taki syslog' üzerinden loglama yapılırken, ikinci bir satır ile aynı ya da daha spesifik kriterlere göre uzaktaki bir syslog sunucusuna log gönderebilirsiniz.

maxconn 2048:
Her bir süreç için eş zamanlı olarak kaç adet bağlantı açılabileceği maxconn paramtresi ile belirlenir. Örnekte bu değer 2048'dir. Bu değerin üzerine çıkılığı zaman proxy yeni bağlantı kabul etmez.
maxconn değerini kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyebilirsiniz. Ancak bu değerin sisteminizde tanımlı max file descriptor (fd) değerinden yüksek olmamasına dikkat ediniz (bkz: ulimit -n)

user haproxy:
Haproxy sürecinin hangi kullanıcının yetkileri ile çalıştırılacağını belirler. Bu bölümde herhangi bir değer girmezseniz, haproxy root yetkileri ile çalışır. Linux sistemlerde haproxy kurulumu sırasında haproxy isimli user otomatik olarak oluşturulur. FreeBSD kullanıyorsanız, bu kullanıcıyı  kurulum bölümünde yaptığımız gibi manuel oluşturmak gerekir.

group haproxy:
user parametresine benzer şekilde haproxy süreci için tanımlanan grubu belirtir.

daemon:
Sürecin arka planda (daemon mode'da) çalışması gerektiğini belirtir.

Global bölümü ile ilgili örnekte yer verdiğimiz tanımlamalar bu kadar. Ancak bu bölümde tanımlanabilecek daha bir çok parametre bulunuyor. Bunların neler olduğu ve açıklamaları için http://haproxy.1wt.eu/download/1.4/doc/configuration.txt adresindeki dökümanın “3. Global parameters” bölümüne bakabilirsiniz.

Defaults Bölümü

Bu section ise öntanımlı parametrelerin belirtildiği bölümdür. Burada girilen tüm bilgiler, load balance için tanımlanan bölümler için öntanımlı olarak devreye alınırlar. Örnekte tanımladığımız parametreler ve anlamları şu şekilde:

log     global:
Log parametresi loglama işlemleri için tanımlamaları belirlemektedir. Örnekte lb işlemleri için loglamaların global bölümünde tanımlandığı şekilde yapılması için global ibaresini kullandık.

mode tcp
Mode bölümü, haproxy'nin handi modda çalışacağını belirlemektedir. Biz smtp (tcp 25) için load balance işlemi yapacağımız için haproxy'yi ön tanımlı olarak tcp modda çalıştırıyoruz. tcp'nin yanı dışında http mode'da da çalıştırmak mümkün.

option dontlognull
Bu parametre null connections olarak nitelendirilen ve üzerinden herhangi data transferi yapılmayan bağlantılar için loglama yapılmamasını söyler.

retries 3
Başarısız olan bağlantı istekleri için arka tarafa kaç kez daha bağlantı denemesinde bulunacağını belirler.

option redispatch
Başarısız bağlantı denemeleri için oturumun bir sonraki çalışan sunucuya yönlendirilmesini belirtir.

maxconn 2048
Maxconn değeri global section'da da tanımlandığı gibi kabul edilebilecek eş zamanlı bağlandı adedini tanımlar ve örnekte bu rakam 2048'dir.

timeout connect 5000ms
Arkadaki sunucuya bağlantı teşebbüsleri için milisaniye cinsinden timeout değerini belirler. Örneğe göre arkadaki sunucuya bağlantı için 5 saniye beklenecektir. 5 saniye içerisinde bağlantı kurulamazsa sunucuya erişilemediği varsayılacaktır.

timeout client 5000ms
İstemci tarafı için maximum inactivity time'ı belirler. Örnek olarak haproxy'ye bağlı bulunan istemci 5 saniye boyunce herhangi transferde bulunmazsa timeout'a düşecektir.

timeout server 5000ms
Bu parametre, bir önceki parametrenin sunucu tarafı için olan versiyonudur. Haproxy ile arka taraftaki sunucu arasındaki bağlantıda 5 sn boyunca herhangi inactivity durumu oluşursa bağlantı timeout olacaktır.

Listen Stats Bölümü

Bu bölümde web tabanlı istatistik ekranı için gerekli olan tanımlamalar yapılmaktadır.

listen stats :8080
stats web arayüzünün 8080. porttan yayınlanmasını söylüyoruz.

mode http
Bu listen bölümününi http modda çalışacağını belirtiyoruz.

stats enable
İstatistiklerin tutulması için stats özelliğinin devreye alınmasını söylüyoruz.

stats uri /stats
İstatistik web sayfasına erişmek için uri'nin ne olacağını belirliyoruz. Bu örneğe göre adres http://haproxy.ip.adresi:8080/haproxy?stats olacaktır.

stats auth admin:12345
İstatistik sayfasına giriş için bir kullanıcı adı ve şifre belirliyoruz.

Listen Smtp Bölümü

Bu bölüm smtp load balancing işlemlerinin nasıl olması gerektiğini belirleyen section'dır.

listen smtp :25
Bu kısımda, haproxy'ye 25. portu dinlemesini ve section'a smtp ismini vermesini söylüyoruz.  Bu noktada hatırlatmak isterim ki sunucunuzda 25. portu dinleyen başka bir servis olmamalıdır. Aksi halde haproxy servisi başlatılamaz. Böyle bir durum söz konusu ise diğer servisi stop etmeniz ya da bu satırda port olarak kullanımda olmayan bir port belirtmeniz (örnek: 2525) gerekir. Ancak bu durumda da sitemciler haproxy'nin burada belirttiğiniz portuna erişmeleri gerekir ki bu yaklaşım duruma göre mantıklı bir kullanım şekli olmayabilir.

mode tcp
Bu section için mode'un tcp olacağını belirtiyoruz.

option tcplog
tcplog parametresi tcp bağlantıları için oturum durumu ve zamanlarla ilgili olarak gelişmiş loglamayı etkinleştirir.

balance roundrobin
Bu tanımlamada, yük dengeleme işleminin hangi algoritma ile yapılacağını belirler. Biz, istemcilerden gelen bağlantıların arkadaki sunuculara sırayla iletilmesini istediğimiz için balance algoritması olarak roundrobin kullanıyoruz.

acl izinli src 192.168.0.0/24
Haproxy'nin sadece 192.168.0.0/24 networkünden gelen isteklere cevap vermesi amacıyla “izinli” isiminde bir access control list oluşturup networkümüzü bu acl'e tanımlıyoruz.

tcp-request content accept if izinli
izinili ismindeki access list'te bulunan networkten gelen bağlantı isteklerine izin verilmesini söylüyoruz.

tcp-request content reject
Geri kalan tüm bağlantı isteklerinin geri çevrilmesini belirtiyoruz.

server smtp-01 192.168.0.11:25 check
server smtp-02 192.168.0.12:25 check
server smtp-03 192.168.0.13:25 check
server smtp-04 192.168.0.14:25 check

Son olarak bu bölümde de sırayla (backend) smtp sunucularımızı tanımlıyoruz.  Satır sonlarında bulunan check ibaresi, smtp sunucularında periyodik olarak health check yapılmasını söylüyor. Eğer bu parametreyi vermezseniz arkadaki tüm sunucular öntanımlı olarak çalışıyor olarak varsayılırlar. Smtp sunucularınızla, haproxy aynı network üzerinde bulunuyorsa check işlemi yapmanıza çok da gerek olmayabilir.

Genel olarak yapılandırma işlemleri bu kadar. Ancak elbette Haproxy'nin bir çok başka özelliği ve parametresi bulunuyor. Bunları haproxy dökümanında bulabilirsiniz.

Servisin Başlatılması


Yapılandırma işlemlerinden sonra geriye Haproxy'nin start edilmesi kalıyor.

NOT: Yapılandırma dosyasında 25. portun dinlenmesini söylemiştik ancak haproxy'yi kurduğunuz sistemde halihazırda 25. portu dinlemekte olan herhangi bir servis (örnek sendmail) bulunuyorsa haproxy bu ayarlarla çalışamaz. Bu nedenle ilgili servisi durdurmanız gerekir.

FreeBSD

FreeBSD sistemlerde rc scripti klasik olarak /usr/local/etc/rc.d/ dizininde duruyor. Servisi şu şekilde başlatabilirsiniz:

# /usr/local/etc/rc.d/haproxy start

RHEL/CentOS

Linux sistemlerde ise init scripti /etc/init.d altında bulunmaktadır.

# /etc/init.d/haproxy start

Herşey yolunda gittiyse haproxy belirlenen koşulara göre load balance işlemini gerçekleştirmeye başlamış olmalıdır.

Test İşlemleri


HAProxy'nin sorunsuz çalıştığından emin olmak üzere öncelikle haproxy sürecinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.

# ps aux |grep haproxy

komutunun çıktısı aşağıdakine olacaktır:

haproxy 32650 0.0 0.3  2604  908 ?    Ss  Jun13  0:13 /usr/sbin/haproxy -D -f /etc/haproxy/haproxy.cfg -p /var/run/haproxy.pid

Ayrıca, netstat ile haproxy'nin dinlediği portları gözlemleyebilirsiniz.

# netstat -ant |grep LISTEN

komutunu verdiğinizde bizim örneğimize göre aşağa görüldüğü gibi 8080 (listen stats) ve 25 (listen smtp) portları dinlemede olacaklardır.

tcp4    0   0 *.25          *.*          LISTEN
tcp4    0   0 *.8080         *.*          LISTEN

Ayrıca, test için haproxy'ye 25. porttan telnet ile bağlanmayı deneyebilirsiniz. Her bağlantınız arkadaki sunuculara sırası ile yönlendirileceklerdir.
Son olarak durum kontrolü için haproxy'nin web tabanlı stat arayüzüne de göz atabilirsiniz.

Stats Arayüzü


Yapılandırma sırasında, stats arayüzünün 8080. port üzerinde yayınlanması üzere tanımlamalar girdik. Bu durumda herhangi bir web browser üzerinden http://haproxy.ip.adresi:8080/stats adresini çağırabilir ve admin/12345 kullanıcı adı şifre bilgileri ile arayüze login olabilirsiniz.

Örnek bir sayfa aşağıdaki gibi olacaktır.

haproxy stats
Resmin büyük halini görmek için tıklayınız.

Haproxy ile smtp load balancing yapmak için kurulum ve yapılandırma işlemleri bu kadardı.
Detaylı bilgi için haproxy dökümünana göz atmanızı öneririm.
Kaynaklar:
http://haproxy.1wt.eu/
http://haproxy.1wt.eu/download/1.4/doc/configuration.txt

acl izinli src 192.168.0.0
tcp-request content accept if izinli1
tcp-request content reject
Visited 2.194 times, 1 visit(s) today
Kategoriler: *nix |

Bu yazılar da ilginizi çekebilir:


- FreeBSD – Sendmail Smart Host Configuration
- qmail Smtproute Auth Patch
- Rblsmtpd – Custom Whitelist ve Blacklist Tanımlamaları
- FreeBSD üzerine Rsyslog Kurulumu ve Yapılandırması
- qmail Kurulum Scripti – FreeBSD 9.x

Yorumlar


 1. Mehmet | (Ağustos 10th, 2012 12:13 pm)

  Anlatım için teşekkürler, peki Çağrı bu sistem açık kaynak mı?

  [Cevapla]

  Cagri Ersen tarafından yanıtlandı.

  Evet, GPL v2.

  [Cevapla]

 2. Mehmet | (Ağustos 10th, 2012 1:48 pm)

  Anladım, teşekkür ederim kolay gelsin.

  [Cevapla]

 3. Mehmet | (Ağustos 11th, 2012 10:06 pm)

  Çağrı tekrar merhaba, bir şey daha sormak istiyorum. Böyle bana açık kaynaklı bir smtp gateway gerekli gelen mailleri hem dağıtacak hemde istediğimiz yerleri değiştirmemiz gerekiyor. Örnek from adresi ve headerler gibi. Bildiğin böyle alıp geliştirebileceğimiz açık kaynak centos üzerinde çalışabilecek bir program falan biliyor musun önereceğin, iyi çalışmalar.

  [Cevapla]

 4. Cüneyt | (Aralık 18th, 2013 9:05 pm)

  anlatım için teşekkürler
  haproxy + ngnix için yapılandırma ne gibi değişiklikler olucaktır. kısaca değinebilirmisiniz yada bunun için ayrı bir yazı yayınlarsanız sevinirim.
  teşekkürler

  [Cevapla]

Trackbacks

Yorumda bulunun.