Ana Sayfa » *nix » Yum Komutları ve Kullanımı

Yum Komutları ve Kullanımı


BerbatKötüİdare EderGüzelHarika (Toplam 11 oy. 5 puan üzerinden ortalama 4,27 || Oy vererek siz de katkıda bulunabilirsiniz.)
Loading...

Yum basit söz dizimi nedeniyle en kullanışlı paket yöneticilerinden birisi. Bu yüzden bu yazıda, yum'ın temel ve sık kullanılan şekillerine değinmek istiyorum.

Paket Listeleme İşlemleri

Sisteme tanıtılmış yum depoları içerisindeki paketlerin listelenmesi için “yum list” komutu aşağıdaki şekillerde kullanılabilmektedir.

# yum list [available|installed|extras|updates|obsoletes|recent]

Depolardaki tüm paketleri listelemek için aşağıdaki şekilde kısaca list denilebilir. Bu şekilde kurulu olan ya da kurulabilecek olan tüm paketler listelenecektir:

# yum list

Sadece kurulu paketlerin listelenmesi için installed parametresi kullanılabilir:

# yum list installed

Kurulabilecek paketlerin listelenmesi için ise available parametresi bulunmaktadır:

# yum list available

Update'i bulunan paketlerin listelenmesi için ise updates komutu verebilirsiniz:

# yum list updates

Sistemde kurulu olan ancak sistemdeki yum depolarında bulunmayan paketlerin listelenmesi için extras parametresi bulunur. Bu şekilde yum deposu üzerinden kurulmamış paketler tespit edilebilir:

# yum list extras

Artık kullanılmayan (obsolete) paketlerin listelenmeis için yum list aşağıdaki şekilde kullanılabilir:

# yum list obsoletes

Paket depolarına son 7 gün içerisinde eklenmiş paketlerin listelenmesi için list parametresine recent ifadesi eklenir:

# yum list recent

Paket Kurma

Yum üzerinden paket kurma işlemi için yum install paket_adi komutu yeterlidir. Örnek olarak sysstat paketini kurmak için şu kullanılabilir:

# yum install sysstat

Sisteme bu komutu verdğiniz zaman yum, apache (httpd) paketinin kurulabilmesi için gerekli olan bağımlılık paketlerini de kurmak üzere hazırlayacak ve aşağıda görülen kurulacak paketleri listeleyen çıktıyı verip onaylamanızı isteyecektir:

Dependencies Resolved

========================================================================================================================================================================
 Package                   Arch                 Version                   Repository             Size
========================================================================================================================================================================
Installing:
 sysstat                   x86_64                9.0.4-20.el6                base                225 k
Installing for dependencies:
 cronie                    x86_64                1.4.4-7.el6                 base                70 k
 cronie-anacron                x86_64                1.4.4-7.el6                 base                29 k
 crontabs                   noarch                1.10-33.el6                 base                10 k
 cyrus-sasl                  x86_64                2.1.23-13.el6                base                78 k
 hesiod                    x86_64                3.1.0-19.el6                base                20 k
 procmail                   x86_64                3.22-25.1.el6                base                163 k
 sendmail                   x86_64                8.14.4-8.el6                base                717 k

Transaction Summary
========================================================================================================================================================================
Install    8 Package(s)

Total size: 1.3 M
Installed size: 3.0 M
Is this ok [y/N]:

y diyerek onay verdiğiniz de paketler kurulacaktır:

Downloading Packages:
Setting up and reading Presto delta metadata
Processing delta metadata
Package(s) data still to : 1.3 M
(1/8): cronie-1.4.4-7.el6.x86_64.rpm                                                                                                             |  70 kB     00:00     
(2/8): cronie-anacron-1.4.4-7.el6.x86_64.rpm                                                                                                     |  29 kB     00:00     
(3/8): crontabs-1.10-33.el6.noarch.rpm                                                                                                           |  10 kB     00:00     
(4/8): cyrus-sasl-2.1.23-13.el6.x86_64.rpm                                                                                                       |  78 kB     00:00     
(5/8): hesiod-3.1.0-19.el6.x86_64.rpm                                                                                                            |  20 kB     00:00     
(6/8): procmail-3.22-25.1.el6.x86_64.rpm                                                                                                         | 163 kB     00:00     
(7/8): sendmail-8.14.4-8.el6.x86_64.rpm                                                                                                          | 717 kB     00:00     
(8/8): sysstat-9.0.4-20.el6.x86_64.rpm                                                                                                           | 225 kB     00:00     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                                                                                   458 kB/s | 1.3 MB     00:02     
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
  Installing : cyrus-sasl-2.1.23-13.el6.x86_64                                                                                                                      1/8 
  Installing : procmail-3.22-25.1.el6.x86_64                                                                                                                        2/8 
  Installing : hesiod-3.1.0-19.el6.x86_64                                                                                                                           3/8 
  Installing : sendmail-8.14.4-8.el6.x86_64                                                                                                                         4/8 

  Installing : cronie-anacron-1.4.4-7.el6.x86_64                                                                                                                    5/8 
  Installing : cronie-1.4.4-7.el6.x86_64                                                                                                                            6/8 
  Installing : crontabs-1.10-33.el6.noarch                                                                                                                          7/8 
  Installing : sysstat-9.0.4-20.el6.x86_64                                                                                                                          8/8 
  Verifying  : hesiod-3.1.0-19.el6.x86_64                                                                                                                           1/8 
  Verifying  : procmail-3.22-25.1.el6.x86_64                                                                                                                        2/8 
  Verifying  : cronie-anacron-1.4.4-7.el6.x86_64                                                                                                                    3/8 
  Verifying  : crontabs-1.10-33.el6.noarch                                                                                                                          4/8 
  Verifying  : sysstat-9.0.4-20.el6.x86_64                                                                                                                          5/8 
  Verifying  : sendmail-8.14.4-8.el6.x86_64                                                                                                                         6/8 
  Verifying  : cronie-1.4.4-7.el6.x86_64                                                                                                                            7/8 
  Verifying  : cyrus-sasl-2.1.23-13.el6.x86_64                                                                                                                      8/8 

Installed:
  sysstat.x86_64 0:9.0.4-20.el6                                                                                                                                         

Dependency Installed:
  cronie.x86_64 0:1.4.4-7.el6      cronie-anacron.x86_64 0:1.4.4-7.el6  crontabs.noarch 0:1.10-33.el6  cyrus-sasl.x86_64 0:2.1.23-13.el6  hesiod.x86_64 0:3.1.0-19.el6 
  procmail.x86_64 0:3.22-25.1.el6  sendmail.x86_64 0:8.14.4-8.el6      

Complete!

Paket Kaldırma

Sistemde yüklü herhangi bir paketi kaldırmak için remove parametresi kullanılmakta:

Örnek olarak bir önceki örnekte kurduğumuz sysstat paketini şu şekilde kaldırıyoruz:

# yum remove sysstat

Bu komutu verdiğiniz zaman tekrar onay isteyecek ve paketi sistemden kaldıracaktır.

Paket Update

Update'i bulunan bir paketi güncellemek içi yum update paket_adi komutunu kullamıyoruz:

# yum update sysstat

Paket Arama

Yum depolarında çok fazla sayıda paket olduğundan dolayı paketler arasında arama yapmak için search parametresi bulunuyor. Örnek olarak apache ile alakalı paketlerin neler olduğunu listelemek için şu komutu kullanabilirsiniz:

# yum search apache

Sonuç olarak aşağıda görüldüğü gibi isminde ya da açıklamasında apache kelimesi geçen tüm paketler listelenecektir.

========================================================================= N/S Matched: apache ==========================================================================
ant-apache-bcel.x86_64 : Optional apache bcel tasks for ant
ant-apache-bsf.x86_64 : Optional apache bsf tasks for ant
ant-apache-log4j.x86_64 : Optional apache log4j tasks for ant
ant-apache-oro.x86_64 : Optional apache oro tasks for ant
ant-apache-regexp.x86_64 : Optional apache regexp tasks for ant
ant-apache-resolver.x86_64 : Optional apache resolver tasks for ant
apache-jasper.noarch : Jasper OSGi Bundle
apache-jasper-javadoc.noarch : Javadoc for Jasper
apache-tomcat-apis.noarch : Tomcat Servlet and JSP APIs
apr.i686 : Apache Portable Runtime library
apr.x86_64 : Apache Portable Runtime library
apr-util.i686 : Apache Portable Runtime Utility library
apr-util.x86_64 : Apache Portable Runtime Utility library
httpd.x86_64 : Apache HTTP Server
httpd-devel.i686 : Development interfaces for the Apache HTTP server
httpd-devel.x86_64 : Development interfaces for the Apache HTTP server
httpd-manual.noarch : Documentation for the Apache HTTP server
httpd-tools.x86_64 : Tools for use with the Apache HTTP Server
mod_auth_mysql.x86_64 : Basic authentication for the Apache using a MySQL database
mod_auth_pgsql.x86_64 : Basic authentication for the Apache HTTP Server using a PostgreSQL database
mod_authz_ldap.x86_64 : LDAP authorization module for the Apache HTTP Server
mod_dav_svn.x86_64 : Apache httpd module for Subversion server
mod_dnssd.x86_64 : An Apache HTTPD module which adds Zeroconf support
mod_nss.x86_64 : SSL/TLS module for the Apache HTTP server
mod_perl.x86_64 : An embedded Perl interpreter for the Apache HTTP Server
mod_revocator.i686 : CRL retrieval module for the Apache HTTP server
mod_revocator.x86_64 : CRL retrieval module for the Apache HTTP server
mod_ssl.x86_64 : SSL/TLS module for the Apache HTTP Server
mod_wsgi.x86_64 : A WSGI interface for Python web applications in Apache
php-zts.x86_64 : Thread-safe PHP interpreter for use with the Apache HTTP Server
python-qmf.noarch : Python QMF library for Apache Qpid
python-qpid-qmf.x86_64 : Python QMF library for Apache Qpid
qpid-tests.noarch : Conformance tests for Apache Qpid
qpid-tools.noarch : Management and diagnostic tools for Apache Qpid
tomcat6.noarch : Apache Servlet/JSP Engine, RI for Servlet 2.5/JSP 2.1 API
tomcat6-admin-webapps.noarch : The host-manager and manager web applications for Apache Tomcat
tomcat6-docs-webapp.noarch : The docs web application for Apache Tomcat
tomcat6-javadoc.noarch : Javadoc generated documentation for Apache Tomcat
tomcat6-jsp-2.1-api.noarch : Apache Tomcat JSP API implementation classes
tomcat6-log4j.noarch : Log4J support for Apache Tomcat
tomcat6-servlet-2.5-api.noarch : Apache Tomcat Servlet API implementation classes
tomcat6-webapps.noarch : The ROOT and examples web applications for Apache Tomcat
ws-commons-util.noarch : Common utilities from the Apache Web Services Project

Paket Detayı Görüntüleme

Herhangi bir paket ile ilgili detaylı bilgi için info parametresi kullanılmaktadır.

# yum info sysstat

Çıktı olarak aşağıdaki gibi paketle ilgili tüm detayları veren ekran görüntülenecektir.

Installed Packages
Name    : sysstat
Arch    : x86_64
Version   : 9.0.4
Release   : 20.el6
Size    : 807 k
Repo    : installed
From repo  : base
Summary   : The sar and iostat system monitoring commands
URL     : http://perso.orange.fr/sebastien.godard/
License   : GPLv2+
Description : This package provides the sar and iostat commands for Linux. Sar and
      : iostat enable system monitoring of disk, network, and other IO
      : activity.

Dosyalarla ilgili Paketleri Bulmak

Başlıkta tam olarak ifade edemedim ancak sistem üzerinde bulunan bir dosyanın (ya da dizinin) sisteme hangi paket vasıtası ile kurulduğunu bulmak için provides parametresi bulunmakta. Örnek olarak /etc/ dizini ile alakalı olan bulmak için şu şekildedir:

# yum provides /etc//

Komutun çıktısı şu şekilde olacaktır:

openssh-5.3p1-81.el6.x86_64 : An open source implementation of protocol versions 1 and 2
Repo    : base
Matched from:
Filename  : /etc/ssh/

openssh-5.3p1-81.el6.x86_64 : An open source implementation of SSH protocol versions 1 and 2
Repo    : installed
Matched from:
Other    : Provides-match: /etc/ssh/

Çıktıda da görüldüğü gibi ilgili dizin openssh paketi tarafından oluşturulduğu tespit edilebiliyor.

Group list/install/update/remove

Yum'un birbirleri ile alakalı paketleri grup şeklinde kurulmalarını ya da kaldırılmalarını sağlayan groups isimli bir özelliği vardır. Bu şekilde örneğin bir kurmak için için gerekli olan tüm paketleri tek tek kurmak yerine bu paketlerin gruplandığı “Web Server” grubunun tek seferde kurulmasını sağlayabilirsiniz.

Goup ile ilgili tüm komutlar şöyledir:

Sistemdeki tüm grupları listelemek:

# yum grouplist

Herhangi bir grup ile ilgili bilgi almak ve grup içerisindeki paketleri listelemek (örnek web server grubu.):

# yum groupinfo 'Web Server'

Grubu kurmak için:

# yum groupinstall 'Web Server'

Grubu kaldırmak için:

# yum groupremove 'Web Server'

ve grubu update etmek için:

# yum groupupdate 'Web Server'

Yum ile ilgili daha fazla bilgi almak ve örnekleri çoğaltmak için aşağıdaki adreslere göz atabilirsiniz.

http://yum.baseurl.org/wiki/Guides

Visited 8.532 times, 1 visit(s) today
Kategoriler: *nix,ipucu |

Bu yazılar da ilginizi çekebilir:


- RHEL Sistemlerde Orphaned Paketlerin Kaldırılması
- CentOS x86_64 Sistemlerden i386 Paketlerin Kaldırılması
- Hardware Lister (lshw) ile Detaylı Donanım Bilgileri
- CentOS Üzerine MongoDB Kurulumu
- Yum’a RPMFORGE Deposunun Eklenmesi

Yorumlar


Henuz yorum yapilmamis.

Yorumda bulunun.