Ana Sayfa » *nix » Centos 5.2 üzerine Red5 Flash Server Kurulumu

Centos 5.2 üzerine Red5 Flash Server Kurulumu


BerbatKötüİdare EderGüzelHarika (Toplam 7 oy. 5 puan üzerinden ortalama 5,00 || Oy vererek siz de katkıda bulunabilirsiniz.)
Loading...
Red5, java ile yazılmış olan açık kodlu bir Flash Serverdır. Red5'ın kullanım alanları arasında, Audio/Video Streaming, Recording Client Streams, Live Stream Publishing gibi konular bulunuyor. Yani red5 ile Mp3 yada FLV formatındaki medya dosyalarının yayınını yapabiliyorsunuz ya da karşıdaki bir bilgisayarın kamerasından alınan görüntüyü sunucunuza FLV formatında kaydedebiliyorsunuz ve ya iki bilgisayar arasında Video Chat uygulaması gerçekleştirebiliyorsunuz.

Bu yazıda, Red5'ın Centos 5.2 üzerine nasıl kurulabileceği ile ilgili notlar bulabilirsiniz.

Öncelikle, Red5 kurabilmek için sisteminizde öncesinden kurulu olması gereken bazı yazılımlar var:

 • subversion
 • java
 • ant 1.7

Eğer, java kurulu değilse, red5 kurulumu için yaptığım Java 1.6 kurulumuna ait notları içeren şu dökümandan yararlanabilirsiniz: http://www.syslogs.org/2008/10/centos-uzerine-sun-java-kurulumu-jdk/ Subversion isimli paket red5'ın trunk versiyonunu çekmek için gereklidir. Bu yazıyı yazarken latest stable version'unda bulunan bir bugdan dolayı derleme işlemi gerçekleştirilemiyordu. Ama trunk version'da sorun yok.

Gerekli paketlerin kurulumu:

Subversion


Subversion'ın sisteminizde kurulu olup olmadığına yum kullanarak bakabilirsiniz.

# yum list |grep subversion |grep installed

Eğer herhangi bir sonuç dönmezse aşağıdaki şekilde kurulum yapabilirsiniz. Eğer kurulu ise bu adımı geçebilirsiniz.

# yum install subversion

Sun Java JDK


Subversion sisteme yüklendi ise bundan sonraki aşama Java JDK kurulumunu yapmaktır. CentOS ile birlikte gelen java sürümü JDK içermediği ve aynı durum SUN'dan indirebileceğiniz Java kurulum paketleri için de geçerli olduğundan dolayı custon bir Java kurulumu yapmanız gerekmektedir. Ben de red5 kurulumu yaparken JDK sorunu ile karşılaştım ve bu nedenle custom java kurulumu yaptım. Ayrıca, konu ile ilgili bir kurulum dökümanı da hazırladım. Dökümana http://www.syslogs.org/2008/10/centos-uzerine-sun-java-kurulumu-jdk/ sayfasından erişebilirsiniz. Yönergeleri takip edip Java kurulumunu yaptıktan sonra buraya geri dönüp red5 kurulumuna devam edebilirsiniz.

Ant 1.7


Aşağıdaki adımları izleyerek Ant 1.7.1 kurulumunu kolayca yapabilirsiniz.

/usr/local/src dizinine geçip paketi edin.

# cd /usr/local/src
# wget http://godel.cs.bilgi.edu.tr/apache/ant/binaries/apache-ant-1.7.1-bin.tar.gz

Sıkıştırılmış dosyayı açın ve adı apache-ant-1.7.1 olarak gelen dizini yeniden isimlendirip /usr/local/ altına taşıyın. (ant'ın /usr/local dizininde bulunması şart değildir. İsterseniz farklı bir dizine de taşıyabilirsiniz.

# tar zxf apache-ant-1.7.1-bin.tar.gz
# mv apache-ant-1.7.1 /usr/local/ant

Sisteme, ant dizininin nerede durduğunu söyleyelim ve ant'ınhome dizininde bulunan ant binarysine /usr/bin/ altından erişilebilmesi için bir link oluşturalim.

# export ANT_HOME=/usr/local/ant
# ln -s /usr/local/ant/bin/ant /usr/bin/ant

Ant kurulumu bu kadar.

Red5 Kurulumu


Simdi gene /usr/local/src dizinine geçin ve red5'ı aşağıdaki komut ile sisteminize edin.

# cd /usr/local/src
# svn co http://red5.googlecode.com/svn/java/server/trunk red5

Not: Yukarıdaki komut red5'ın trunk versiyonunu etmektedir. Normal şartlarda red5'ın sitesinde ki download sayfasından güncel sürümün tar ball'unu indirmeniz mümkün. Ancak ilgili sayfadaki son sürüm derleme aşamasında sorun çıkarıyor. Bu nedenle svn'den trunk versiyonu kurdum; sorun çıkarmadı.

Kodu download ettiyseniz derleme aşamasına geçebilirsiniz. Ama öncesinde sisteme Java'nın home dizinine ait yolu göstermeniz gerekiyor. (Ant'ın dizinini yukarıda göstermiştik). Java kurulumunu verdiğim adresten yaptıysanız Java Home dizini aşağıda belirtildiği gibi olacaktır. Ancak Java'yı kurarken başka bir path belirtmiş olabilirsiniz. bu durumda kendi path'i kendinizinki ile değiştirmeyi unutmayın.

# export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.6.0/

Java yolunu da export ettikten sonra aşağıdaki adımları takip ederek red5 kurulumunu yapabilirsiniz.

/usr/local/src dizininde bulunan red5 dizinini /usr/local dizini altına taşıyın.

# mv red5 /usr/local/

/usr/local/red5 dizinine geçip aşağıdaki komutları sırası ile vererek derleyin.

# cd /usr/local/red5
# /usr/local/ant/bin/ant prepare
# /usr/local/ant/bin/ant dist

Derleme işlemi sorunsuz olarak bittiyse, red5 server çalıştırılmaya hazır demekdir. dist dizinine geçip red5'ı çalıştırın.

# cd dist
# sh red5.sh

Not: sh red5.sh komutu verdiğiniz zaman red5 başlatılacak ancak command promtp düşmeyecektir. CRTL-C yaparsanız, red5 stop olacaktır. Bu nedenle bundan sonraki aşamaları ikinci bir ssh bağlantısı üzerinden yapın. Biraz sonra anlatılacak olan red5'ı sisteme servis olarak ekleme işleminden sonra bu sorun ortadan kalkacaktır.

Herşey yolunda gittiyse, şu anda red5'ın çalışıyor olması gerekir. Kontrol etmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
red5 http server 5080. ve rtmp servisi de 1935. portları dinler. ps ile ilgili portların dinlenip dinlenmediğini kontrol edebilirsiniz.

# netstat -an |grep 5080
tcp    0   0 :::5080           :::*            LISTEN

ve 1935

# netstat -an |grep 1935
tcp    0   0 :::1935           :::*            LISTEN

Eğer yukarıdaki komutların çıktılarında görüldüğü gibi bir çıktı alırsanız serverınız çalışıyor demektir.

İkinci olarak, red5 serverınızı yönetim panelini çağırarak test edebilirsiniz.

http://Server-IPsi:5080/

Eğer sayfa geliyorsa çalışıyor demektir. Ayrıca, gelen bu sayfada red5 demolarını yükleyebilir ya da görüntüleyebilirsiniz.

Son olarak, red5'i bir dosyasını çağırmak sureti ile çalıştırdığımız için console'da ya da ssh ile yapılan bağlantılarda, command prompt geri gelmeyecektir. Bu nedenle red5”ı sisteme servis olarak eklemek gerekmektedir. Bu şekilde red5 sistemin açılışı sırasında da otomatik olarak çalışacaktır.

Red5'ın sisteme non root bir kullanıcı ile çalışrılacak şekilde servis olarak eklenmesi

Red5'in açılışta otomatik olarak çalıştırılması için http://weblogs.amtex.nl/index.php?blog=2&title=red5_start_stop_init_script_on_centos_re&more=1&c=1&tb=1&pb=1 yayınlanan bir init 'i var. Bu scripti kullanarak sistemi services red5 start / stop komutu ile yönetmek mümkün. Ancak, red5'ın root kullanıcısı ile çalıştırılması pek tavsiye edilmeyen bir şey ve bu scriptin orjinalinde yer alan “root ile çalıştırmama” kısımları işlev görmedi. Ben de scripti alıp üzerinde küçük değişiklikler yaptım. Ayrıca, scripti sistem servisi olarak eklemek için gerekli olan chkconfig satırları da yoktu; onları da ekledim. Böylece red5 açılışta da otomatik olarak non root bir kullanıcı ile çalıştırılmaya başladı. içeriğini ve yapılması gerekenler şöyle:

Aşağıdaki satırları copy paste usulü ile /etc/init.d dizini altında açacağınız red5 isimli bir dosyaya aktarın ve Red5 dizini, Java dizini ve Java version'u ile ilgili satırları kendinize göre düzenleyin. (Bu dökümandan yararlanarak kurulum yaptıysanız scriptteki dizin pathleri doğrudur.)

#!/bin/bash
#
# chkconfig: 2345 85 15
# description: Startup script for Red5 flash streaming server
#
# processname: red5
# pidfile: /var/run/red5.pid
# config: /etc/red5.conf
 
# Source function library.
 
. /etc/rc.d/init.d/functions
 
RED5_HOME=/usr/local/red5/
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.6.0/
JAVA_VERSION=1.6
JAVACMD=/usr/lib/jvm/java-1.6.0/bin/java
OPTIONS="-cp ${RED5_HOME}red5.jar:${RED5_HOME}conf:$CLASSPATH org.red5.server.Standalone"
DESCR="Red5 flash streaming server"
PID_FILE=/var/run/red5.pid
PID=`ps ax |grep java|grep red5|awk '{print $1;}'`
RETVAL=0
# Gracefully exit if the package has been removed.
test -x $DAEMON || exit 0
# Read config file if it is present.
if [ -r /etc/red5.conf ]
then
. /etc/red5.conf
fi
 
start() {
echo -n $"Starting $DESCR: "
RETVAL=$?
[ $RETVAL = 0 ] &amp& touch /var/lock/subsys/red5 &amp& echo $!>$PID_FILE &amp& echo_success
 
echo -n "Starting Red5 Service"
echo -n " "
cd /usr/local/red5/dist
#./red5.sh &
su -p -s /bin/sh red5 -c ./red5.sh &
sleep 2
return $RETVAL
}
stop() {
echo -n $"Stopping $DESCR: "
#killproc $PID_FILE
[[ $PID != "" ]] &amp& success &amp& kill $PID || failure
RETVAL=$?
echo
[ $RETVAL = 0 ] &amp& rm -f /var/lock/subsys/red5 $PID_FILE
}
 
# See how we were called.
case "$1" in
start)
start
;;
stop)
stop
;;
restart)
stop
sleep 3
start
;;
*)
echo $"Usage: $DESCR {start|stop|restart"
exit 1
esac
 
exit $RETVAL

içerisinde non-root user olarak kullanılan red5 isimli bir kullanıcıya ihtiyacımız var. Aşağıdaki komutla açalım. (Herhangi birinin sisteme o user ile bağlanamaması için nologin parametresi ile açın.)

# useradd -s /sbin/nologin red5

red5 scriptine ilgili yetkileri verin ayrıca, red5 dizininin sahibini red5 kullanıcısı yapın.

# chmod 700 red5
# chown -fR red5 /usr/local/red5

Şimdi, red5'ı servis olarak ve level 2, 3, 4 ve 5'de otomatik start edilmesi için sisteme ekleyin.

# chkconfig --add red5
# chkconfig --level 2345 red5 on

Herşey yolunda gittiyse, chkconfig –list |grep red5 dediğiniz zaman aşağıdaki gibi bir çıktı almanız gerekir.

# chkconfig --list |grep red5
red5      0:off  1:off  2:on  3:on  4:on  5:on  6:off

Artık, red5 her sistem açılışında otomatik olarak başlatılacak. Eğer “red5 service start” komutunu verirseniz de servis start edilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, servisin başlatılması sırasında, debug bilgileri ekrana basıldığından dolayo promptun düşmemesidir. Tekrar komut satırına düşmek için ctrl + c yapabilirsiniz. Servis arka planda çalışmaya devam edecektir.

Son olarak Sisteminizi restart edin ve red5'ın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Nonroot olarak çalışan red5 prosesini reboot sonrası ps aux |grep red5 komutu ile görüntülerseniz aşağıdaki gibi bir sonuç almanız gerekir.

root 2783 0.0 0.4  5899 0119 pts S 00:52 0:00 su -p -s /bin/sh red5 -c ./red5.sh
red5 2785 1.0 7.0 20929 43540 ? Esl 00:52 0:08 /usr/bin/java -Dpythonvs.........

Yukardaki ps çıktısının ilk satırında, ./red5.sh shell scriptinin root tarafından red5 isimli non-root kullanıcısına düşüldükten sonra çalıştırıldığı; ikinci satırda ise red5 isimli kullanıcının asıl process'i çalıştırdığını görebilirsiniz.

Hepsi bu kadar.

Kaynak: http://osflash.org/red5

Visited 1.674 times, 1 visit(s) today
Kategoriler: *nix |

Bu yazılar da ilginizi çekebilir:


- CentOS6 Üzerine Oracle Java JDK 1.7 Kurulumu
- JODConverter ile Office Dosyaları Arasında Convert İşlemleri
- CentOS 5.2 üzerine SUN Java Kurulumu (JDK 1.6)
- FreeBSD üzerine Rsyslog Kurulumu ve Yapılandırması
- CentOS üzerine Rsyslog Kurulumu ve Yapılandırması

Yorumlar


 1. Emrah ERYILMAZ | (Aralık 30th, 2009 7:46 am)

  bu güzel anlatım için teşekkürler dostum.

  [Cevapla]

 2. ilker | (Ocak 13th, 2010 5:53 pm)

  Teşekkürler.

  [Cevapla]

 3. abdullah feray | (Nisan 19th, 2010 8:34 pm)

  Çok güzel fakat, RED5′ i sağlıklı kurduktan sonra RTMP protokolü, ve ona ait portların hiçbiri test sonuçlarında aktif görünmüyor. RTMP ile ilgili bütün portlar FAILED gözüküyor.

  Burada, RED5 kurulduktan sonraki aşamaları anlatırsanız, rtmp portlarının nasıl açılacağını anlatırsanız sevinirim.
  http://95.173.167.51:5080 RED5 sağlıklı olarak çalışıyor ama portlar, RTMP çalışmıyor.

  Saygılar…

  [Cevapla]

  Cagri Ersen tarafından yanıtlandı.

  Sanırım uygulamanızı calistirmakta sorun yasiyorsunuz. Verdiginiz adrese gore red5 sunucunuz hazir goruluyor. Uygulama ile ilgili sıkıntılarınızı uygulamayı gelistiricileril ile goruserek cozebilirsiniz.

  Kolay gelsin.

  [Cevapla]

  Ozan Ozen tarafından yanıtlandı.

  Port testini yaparken port scan alanındaki localhost u silip sizin ip adresinizi yazıp deneyiniz.

  [Cevapla]

 4. Ozan Ozen | (Temmuz 20th, 2010 3:23 pm)

  Paylaşım için teşekkürler ama birşey sormak istiyorum. Bu red5 ile serverımıza bağlanan kişilere canlı yayın yapmak mümkün müdür ? Yani kayıt edilmiş olan dosyalarımızı görüntületmek değilde o an kameramızdan yapacağımız yayını red5 üzerinden diğer kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlamak mümkün mü ? Cevap evet ise bu nasıl olacak ? red5 i kurdum herşey çalışmakta.

  [Cevapla]

  Cagri Ersen tarafından yanıtlandı.

  Selamlar,

  Evet canlı yayın yapmak mümkün. Red5 ile birlikte bazı uygulamalar geliyor, bunlardan birisi de canlı yayın yapmanızı sağlayan SimpleBroadcaster uygulaması. Aşağıdaki adreste konuyla ilgili bilgiler mevcut.
  http://www.longtailvideo.com/support/forums/jw-player/servers-and-streaming/9574/how-to-stream-live-to-red5

  Kolay gelsin.

  [Cevapla]

 5. adem | (Ağustos 6th, 2010 9:46 am)

  bu red5 i bi türlü sağlıklı windowsa kuramadım nasıl kurabilirim windowsa bilen varsa yardım etsin şimdiden teşekkürler

  [Cevapla]

 6. cumhur tuğ | (Eylül 20th, 2010 10:19 am)

  merhaba,
  # sh red5.sh komutunu çalıştırdıktan sonra

  [INFO] [main] org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory – Pre-instantiating singletons in org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory@6eecb3f1: defining beans [global.clientRegistry,global.serviceInvoker,global.mappingStrategy,global.context,global.handler,
  global.scope,red5.scopeResolver]; parent: org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory@1389c036
  Bootstrap complete

  karşımıza çıkan sonuç bu.
  5080 ve 1935 portlarını dinle dediğimizde 1935 portu dinlenirken
  tcp 0 0 :::1935 :::* LISTEN
  bu sonuç çıkıyor ancak 5080 portunu dinle dediğimiz zaman sonuç çıkmıyor.

  sorun neden kaynaklanıyor olabilir acaba. ( centos 5.5 kullanıyoruz. )

  [Cevapla]

  Cagri Ersen tarafından yanıtlandı.

  Sorunun bir cok nedeni olabilir, öncelikle yazının “Red5′ın sisteme non root bir kullanıcı ile çalışrılacak şekilde servis olarak eklenmesi” bölümünde anlatıldığı gibi red5’ı sisteme servis olarak tanıttınız değil mi ? Öyle ise service red5 restart komutu ile servisi yeniden baslatin.

  Böylece, netstat -an |grep LISTEN komutunun çıktısında her iki portunda dinlendigini gormeniz gerekir.

  [Cevapla]

  cumhur tuğ tarafından yanıtlandı.

  “Red5′ın sisteme non root bir kullanıcı ile çalışrılacak şekilde servis olarak eklenmesi” bölümünde tarif edildiği şekilde pathleride kontrol edip düzenleyerek ekleme yaptım sonrasında sistemi reboot ettim ancak red5 kendiğinden başlamadı. red5’i start edip portları dinlediğimde sadece 1935 portu listelendi. red5 start ettiğimde bir hatayla karşılamıyorum ama çalışmıyor. denemeleri local bi sunucuda değilde kiralık bir sunucuda yapıyorum. yetki problemi olabilirmiki acaba. 5080 ve 1935 portları standart olarak açıkmış denildiğine göre. java 1.6.0 kurulu , ant 1.8.1.

  red5 start edildiğindede ekranda Bootstrap complete sonucunu alıyoruz. ( hocam neticede nekadar tarif etsem elinizin altında görerek bundandır deme olanağı olmasada paylaşmak istedim. umarımki bi fikriniz vardır. önceki cevabınız içinde teşekkür ederim. )

  [Cevapla]

  Cagri Ersen tarafından yanıtlandı.

  Tekrar selam,
  Yetki problemi olabilecegini dusunmuyorum. Gozden kacan kucuk bir sey olabilir, ancak red5’in sistem baslangicinda baslamamasi da bir soruna isaret. chkconfig –list |grep red5 ciktisi ne soyluyor ?

  Bir de Bootstrap complete ciktisini aliyorsanız red5 start olmus anlamina gelir. Ayrica son olarak SELinux’u devre disi biraktiginizdan da emin olun derim.

  [Cevapla]

  cumhur tuğ tarafından yanıtlandı.

  #chkconfig –-list |grep red5
  red5 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off

  #sestatus olarak baktığımızdada
  SELinux status: disabled

  # netstat -an |grep 1935
  tcp 0 0 :::1935 :::* LISTEN
  # netstat -an |grep 5080
  #

  hocam
  #telnet localhost 1935 komutunu verdiğimizde
  Trying 127.0.0.1…
  Connected to localhost.
  Escape character is ‘^]’.
  Connection closed by foreign host.

  red5 tarafındada böyle bir uyarı geliyor.
  ######
  [WARN] [Red5_Scheduler_Worker-3] org.red5.server.net.rtmp.RTMPConnection – Closi ng RTMPMinaConnection from 127.0.0.1 : 51028 to null (in: 0 out 0 ), with id 148 6077090 due to long handshake
  #####

  bu şekilde bir sonuç çıkarıyor.
  #telnet localhost 5080 komutunu verdiğimizdede
  ######
  Trying 127.0.0.1…
  telnet: connect to address 127.0.0.1: Connection refused
  ######
  bu sonuç çıkıyor. sorun nerden kaynaklanıyor bir türlü anlayamadık.
  hocam bizde gözden kaçan küçük bişey olduğunu tahmin ediyoruz ama kurulumu anlattığınız şekilde ( ve başka kaynaklarıda deneyerek ) defalarca tekrarladım. malasef sonunda tıkanıyor.
  umarım bi çıkış yolu buluruz.
  teşekkürler.
  (centos 5.5)

  [Cevapla]

  Cagri Ersen tarafından yanıtlandı.

  Aldiginiz uyarinin onemi yok; o konuda problem gorunmuyor. Kurulum konusunda sorun yoksa, aklima gelen son sey, CentOS 5.2 ya da 5.3 üzerinde de test etmeniz. 5.5 ile alakali bir durum olabilir mi acaba ?
  Ayrica, java kurulumunu nasil yaptiniz ? Mesela su adreste yazdigi sekilde mi ? http://www.syslogs.org/centos-uzerine-sun-java-kurulumu-jdk/

  [Cevapla]

  cumhur tuğ tarafından yanıtlandı.

  java yum repository’den kurduk.
  #sudo yum list \*java-1\* | grep open
  java-1.6.0-openjdk.x86_64 1:1.6.0.0-0.25.b09.el5 installed
  java-1.6.0-openjdk-demo.x86_64 1:1.6.0.0-0.25.b09.el5 installed
  java-1.6.0-openjdk-devel.x86_64 1:1.6.0.0-0.25.b09.el5 installed
  java-1.6.0-openjdk-javadoc.x86_64 1:1.6.0.0-0.25.b09.el5 installed
  java-1.6.0-openjdk-src.x86_64 1:1.6.0.0-0.25.b09.el5 updated

  olarak sonuç geliyor.

  [Cevapla]

  cumhur tuğ tarafından yanıtlandı.

  centosu güncelleme şansımız yok malasef. sunucuyada bahsettiğim üzere bir firmadan kiraladık. ( turhost bulut sunucu ) elde olan bu :) yeniden kurabilseydik hiç düşünmücez ubuntu kurcaktık aslında.

  [Cevapla]

  cumhur tuğ tarafından yanıtlandı.

  Sonuç :
  http://www.bunchcuntfridays.com/red5/Red5.txt kurulum yönergelerini takip ederek turhost destek’den ahmet bey kurulumu yaptı.
  Ayrıca Bilgi Önemli Bir Nokta red5 8443 portunu kullanıyor aynı zamanda sistemde yüklü olan plesk panelde 8443’ü kullanıyor. bu yüzden bin olamıyor (muş :))
  # RTMPS^
  rtmps.host=0.0.0.0^
  rtmps.port=9443^
  olarak değiştirildi.

  [Cevapla]

  Cagri Ersen tarafından yanıtlandı.

  Şu durumda sorununuz kalmadı sanırım :)

  [Cevapla]

  cumhur tuğ tarafından yanıtlandı.

  evet hocam. teşekkür ederim sizede ayrıca.

  [Cevapla]

 7. mustafa | (Ekim 31st, 2010 6:16 am)

  merhaba öncelikle bu ayrıntılı makale için teşekkürler
  Kurulumların hemen hemen hiçbirinde sorun yaşamadım ancak sunucumda subversion kurulu olmasına rağmen
  svn co http://red5.googlecode.com/svn/java/server/trunk red5
  komutnu yazdığım zaman hiçbir işlem yapmıyor hiçbir şey indirmiyor.
  Subversion u kaldırıp yum install ile tekrardan kurdum ama genede değişen bir şey olmadı. Sorun ne olabilir acaba
  Ek olarak
  svn co http://red5.googlecode.com/svn/java/server/tags/0_9_1/ red5
  şeklindede denedim ama gene hiçbir şey çekmedi komutu yazdıktan sonra sürekli boş şekilde bekliyor bir işlem yapmıyor

  [Cevapla]

  Cagri Ersen tarafından yanıtlandı.

  Selamlar,

  Bir bağlantı problemi nedeni ile bu problemi yasiyor olabilirsiniz. http://red5.googlecode.com/svn/java/server/trunk/ adresini bir tarayıcı (misal lynx) ile görüntüleyebiliyor musunuz ?

  Yani ilgili adrese 80. port üzerinden erişip erişemediğinizi kontrol etmenizi tavsiye ederim.

  [Cevapla]

 8. Bahadir | (Aralık 13th, 2010 8:17 pm)

  Merhaba Hocam,

  OpenJDK kısmında kaldım. Sanırım repo sıkıntısı yaşıyorum.

  No Match for argument: java-1.6.0-openjdk

  [Cevapla]

  Cagri Ersen tarafından yanıtlandı.

  Selamlar,

  Oncesinden openJDK’nin kurulu olmasi gerekiyor. Nasil kurulacagini asagidaki adreste anlatmistim. Yardimci olacaktir.

  http://www.syslogs.org/2008/10/centos-uzerine-sun-java-kurulumu-jdk/

  [Cevapla]

 9. Bahadir | (Aralık 15th, 2010 5:49 pm)

  /usr/local/ant/bin/ant prepare

  komutunu verince:

  [property] java.io.IOException: Cannot run program “/bin/env”: java.io.IOException: error=12, Cannot allocate memory


  şeklinde devam ediyor fakat en son BUILD SUCCESSFUL diyor.

  /usr/local/ant/bin/ant dist

  komutunu verdiğimde yine yukarıdaki şekilde bir çıktı alıyorum.

  [property] java.io.IOException: Cannot run program “/bin/env”: java.io.IOException: error=12, Cannot allocate memory


  bu işlem biraz daha uzun sürüyor ve sonunda …

  BUILD FAILED
  /usr/local/red5/build.xml:225: The following error occurred while executing this line:
  /usr/local/red5/build.xml:246: Error running /usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0/bin/javac compiler

  java sürümümde yada ram’im de mi problem var acaba? neden build edilemiyor. ya da bu red5’in compile edilmiş bir sürümü yok mu direk çalıştırsak :)

  [Cevapla]

  Cagri Ersen tarafından yanıtlandı.

  Selamlar,

  Detay bilmiyorum ama sorun memory ile alakali gorunuyor. Sunucunuzun ram durumunu kontrol etmenizi oneririm. Ayrica, google’a hatayi yazinca da ayni problemle karsilasmis insanlarin yazismalarina erisilebiliyor.

  Bildigim kadari ile Windows icin red5 binary’leri mevcut. Red5’in sitesine goz atabilirsiniz.

  Kolay gelsin.

  [Cevapla]

 10. emiliano | (Mayıs 16th, 2011 11:31 pm)

  hey guys…
  does anyone know English?

  can some one help on similar problem to Bahadir’s?

  BUILD FAILED
  /usr/local/red5/build.xml:225: The following error occurred while executing this line:
  /usr/local/red5/build.xml:246: Error running /usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0/bin/javac compiler

  Thanks..
  Teshekyr Ederem.

  [Cevapla]

  Cagri Ersen tarafından yanıtlandı.

  Hi,

  Are you getting an exception about memory allocation ? If the answer is yes, than it may be related to insufficient memory. In that case you may need to more memory.

  Also you can check the link below.

  http://stackoverflow.com/questions/1124771/how-to-solve-java-io-ioexception-error-12-cannot-allocate-memory-calling-runt

  Cagri.

  [Cevapla]

 11. emiliano | (Mayıs 18th, 2011 7:32 pm)

  Thank you very much for your help Cagri!
  Ok So the #ant prepare worked and gave a BUILD SUCCESSFULLY message.

  but when i run the #ant dist I get the following:
  I think it does not install because I have not placed the correct root to the Java folder in my server. But I do not know how to locate that java path in my server.
  I do # java -version but it does not show the path to the installation.

  Thank you again for your help.
  ____________________________________________________________________________________

  [/usr/local/red5]# ant dist
  Buildfile: /usr/local/red5/build.xml

  -library.check:
  [echo] Java: java.home is /usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0/jre and the target version is 1.6
  [echo] Ant: ant.home is /usr/local/ant and the target version is Apache Ant(TM) version 1.8.2 compiled on December 20 2010

  -java6.check:
  [echo] Using Java 1.6 specification: 1.6

  prepare:

  compile:
  [echo] javac version: 1.6
  [echo] Not using the Eclipse IDE
  [echo] Compiler adapter name: modern

  compile-core:

  retrieve:
  [echo] Ivy conf name: java6
  [ivy:resolve] :: Ivy 2.2.0 – 20100923230623 :: http://ant.apache.org/ivy/ ::
  [ivy:resolve] :: loading settings :: file = /usr/local/red5/ivysettings.xml
  [ivy:resolve] :: resolving dependencies :: red5#server;[email protected]
  [ivy:resolve] confs: [java6]
  [ivy:resolve] found javax#javaee-api;5.1.2 in googlecode
  [ivy:resolve] found org.springframework#org.springframework.asm;3.0.5.RELEASE in com.springsource.repository.bundles.release
  [ivy:resolve] found org.springframework#org.springframework.beans;3.0.5.RELEASE in com.springsource.repository.bundles.release
  [ivy:resolve] found org.springframework#org.springframework.context;3.0.5.RELEASE in com.springsource.repository.bundles.release
  [ivy:resolve] found org.springframework#org.springframework.core;3.0.5.RELEASE in com.springsource.repository.bundles.release
  [ivy:resolve] found org.springframework#org.springframework.expression;3.0.5.RELEASE in com.springsource.repository.bundles.release
  [ivy:resolve] found org.springframework#org.springframework.web;3.0.5.RELEASE in com.springsource.repository.bundles.release
  [ivy:resolve] found org.slf4j#com.springsource.slf4j.api;1.6.1 in com.springsource.repository.bundles.external
  [ivy:resolve] found org.slf4j#com.springsource.slf4j.bridge;1.6.1 in com.springsource.repository.bundles.external
  [ivy:resolve] found red5#jul-to-slf4j;1.6.1 in googlecode
  [ivy:resolve] found red5#log4j-over-slf4j;1.6.1 in googlecode
  [ivy:resolve] found red5#jcl-over-slf4j;1.6.1 in googlecode
  [ivy:resolve] found red5#logback-classic;0.9.28 in googlecode
  [ivy:resolve] found red5#logback-core;0.9.28 in googlecode
  [ivy:resolve] found commons#commons-beanutils;1.8.2 in googlecode
  [ivy:resolve] found org.apache.commons#com.springsource.org.apache.commons.codec;1.4.0 in com.springsource.repository.bundles.external
  [ivy:resolve] found org.apache.commons#com.springsource.org.apache.commons.collections;3.2.1 in com.springsource.repository.bundles.external
  [ivy:resolve] found commons#httpcore;4.1 in googlecode
  [ivy:resolve] found commons#httpclient;4.1.1 in googlecode
  [ivy:resolve] found commons#commons-lang3;3.0-beta in googlecode
  [ivy:resolve] found org.apache.commons#com.springsource.org.apache.commons.modeler;2.0.1 in com.springsource.repository.bundles.external
  [ivy:resolve] found commons#commons-pool;1.5.6 in googlecode
  [ivy:resolve] found red5#quartz;1.6.5 in googlecode
  [ivy:resolve] found red5#ehcache;2.2.0 in googlecode
  [ivy:resolve] found org.apache.xerces#com.springsource.org.apache.xerces;2.9.1 in com.springsource.repository.bundles.external
  [ivy:resolve] found red5#xmlrpc;2.0.1 in googlecode
  [ivy:resolve] found mina#mina-integration-beans;2.0.3 in googlecode
  [ivy:resolve] found mina#mina-integration-jmx;2.0.3 in googlecode
  [ivy:resolve] found mina#mina-core;2.0.3 in googlecode
  [ivy:resolve] found org.objectweb.asm#com.springsource.org.objectweb.asm;3.2.0 in com.springsource.repository.bundles.external
  [ivy:resolve] found org.objectweb.asm#com.springsource.org.objectweb.asm.commons;3.2.0 in com.springsource.repository.bundles.external
  [ivy:resolve] found org.antlr#com.springsource.org.antlr;3.1.3 in com.springsource.repository.bundles.external
  [ivy:resolve] found org.codehaus.groovy#com.springsource.org.codehaus.groovy;1.7.0 in com.springsource.repository.bundles.external
  [ivy:resolve] found red5#jruby-complete;1.1.6 in googlecode
  [ivy:resolve] found red5#jython;2.5 in googlecode
  [ivy:resolve] found org.mozilla.javascript#com.springsource.org.mozilla.javascript;1.7.0.R2 in com.springsource.repository.bundles.external
  [ivy:resolve] found javax.xml.stream#com.springsource.javax.xml.stream;1.0.1 in com.springsource.repository.bundles.external
  [ivy:resolve] found org.springframework#org.springframework.context.support;3.0.5.RELEASE in com.springsource.repository.bundles.release
  [ivy:resolve] found red5#jaudiotagger;1.0.8 in googlecode
  [ivy:resolve] found red5#bcprov-jdk16;145 in googlecode
  [ivy:resolve] :: resolution report :: resolve 765ms :: artifacts dl 42ms
  ———————————————————————
  | | modules || artifacts |
  | conf | number| search|dwnlded|evicted|| number|dwnlded|
  ———————————————————————
  | java6 | 40 | 0 | 0 | 0 || 59 | 0 |
  ———————————————————————
  [ivy:retrieve] :: retrieving :: red5#server
  [ivy:retrieve] confs: [java6]
  [ivy:retrieve] 0 artifacts copied, 59 already retrieved (0kB/14ms)
  [javac] Compiling 525 source files to /usr/local/red5/bin

  BUILD FAILED
  /usr/local/red5/build.xml:225: The following error occurred while executing this line:
  /usr/local/red5/build.xml:246: Error running /usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0/bin/javac compiler

  Total time: 2 seconds

  [Cevapla]

  Cagri Ersen tarafından yanıtlandı.

  Hi again,

  You can enter the following command and select correct path for the java.

  # alternatives --config java
  

  By the way you can install Sun’s JDK, there is a tutotial for it on CentOS wiki.
  http://wiki.centos.org/HowTos/JavaOnCentOS#head-0830905309344b2b52bcd6fc5c699b651c666701

  Also I’ve wrote a tutorial to installing “Sun Java JDK” in Turkish, You can check “google translate”d version of it so you can try to install with same directions. Becouse I always run red5 with Sun JDK and it correctly works.

  http://translate.google.com/translate?u=http://www.syslogs.org/centos-uzerine-sun-java-kurulumu-jdk//&langpair=tr|en&hl=en&ie=UTF8

  I hope this helps.
  Cagri.

  [Cevapla]

 12. Hasan | (Ağustos 16th, 2011 9:52 pm)

  Merhaba Üstadım ;

  Red5 ile video conference yapmayı düşünüyorum. Bu konuda bilginiz var mı acaba ? İnternette araştırıyorum ama bir dokümantasyona rastlamadım. Resmi Web sitesinde yapılabildiği yazıyor ama nasıl yapılacağı hakkında bir bilgi yok malesef. Bildiğiniz ya da önerebileceğiniz open source başka bir yazılım var mı ? ya REd5 ile ilgili bu konuda yardımı dokunacak bir fikriniz ?

  iyi çalışmalar

  [Cevapla]

 13. Gürkan | (Kasım 24th, 2012 11:39 pm)

  red5′ i nasıl kaldırabiliriz sunucudan ?

  [Cevapla]

  Cagri Ersen tarafından yanıtlandı.

  Benim yazıdan hareketle kurulmuş bir red5 ise şu şekilde uninstall edebilirsiniz:

  service red5 stop
  rm -rf /usr/local/red5
  userdel red5

  Tabii bu işlemleri yapmadan önce yedek almanızı öneririm.

  [Cevapla]

  Gürkan tarafından yanıtlandı.

  hocam bu kadar kısa zamanda açıkcası cevap beklemiyordum çok teşekkür ederim.

  [Cevapla]

 14. Gürkan | (Kasım 25th, 2012 2:23 am)

  Kurulumu yapıyorum red5 ekranı geliyor porttan girebiliyorum. Ancak demo sayfasına girince HTTP Status 404 – /demos şeklinde sayfa yok hatası alıyorum.

  [Cevapla]

  Cagri Ersen tarafından yanıtlandı.

  Demo uygulamaları da kurmanız gerekiyor. Şimdi ezberimde değil ama arayüzünde bir yerde kullanmak istediğiniz demoları kurabileceğiniz bir install linki bulunuyor olmalı.

  [Cevapla]

 15. Erkan | (Ocak 23rd, 2013 4:06 am)

  Selam,

  CentOS 6 üzerine kurmayı deniyorum. Ve fakat sorun çıkıyor.

  Adımları şöyle takip ediyorum;
  Java kurulu ve doğruluğundan eminim,
  Subversion kurulu çalışıyor,
  Ant bahsettiğiniz şekilde kurdum ve çalışıyor,
  Export’lar tamam,

  Sonuç devamlı şöyle bir hata alıyorum;

  Checked out revision 4540.
  [root@srv src]# export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.6.0/
  [root@srv src]# mv red5 /usr/local/
  [root@srv src]# cd /usr/local/red5
  [root@srv red5]# /usr/local/ant/bin/ant prepare
  Buildfile: build.xml does not exist!
  Build failed

  Eski şekildede kuramıyorum repo’lar kaldırılmış..

  Yardımcı olmanız mümkün mü?

  Teşekkürler..

  [Cevapla]

  Cagri Ersen tarafından yanıtlandı.

  Selamlar,

  CentOS 6.x’de 5.x branchına göre yapısal çok değişiklik var. Muhtemelen bu nedenle kaynaklanan bir uyumsuzluk sorunu yasiyor olabilirsiniz.
  Ayrıca, environment variable’larnızda da sorun olabilir; onları da yeniden kontrol etmenizi öneririm.

  [Cevapla]

 16. Nazim | (Şubat 11th, 2013 6:30 pm)

  1. Problem-) Ben centos 6.3 x64′ e başarılı bir şekilde kurdum ve çalıştırıyorum demo vidyoları izleyebildim, webcam ile kayıt ettiğim görüntüleride yavaş olsada izleyebiliyorum. Fakat spark üzerindeki red5 plugin e bastığımda hata alıyorum, çalıştırdığımda hata veriyor.
  2. Problem-) Bütün sitelerde ‘red5.sh’ dist in içinde bende dist’ in içinde değil bir üst klasörde red5 dosyaları, bu herhangi bir problem oluşturur mu? Ya da komple red5 zip’ ini dist içinde mi açmalıyım?

  [Cevapla]

  Cagri Ersen tarafından yanıtlandı.

  Selamlar,

  Spark üzerinden hiç red5 kullanmadığım için ilk sorunuz konusunda yardımcı olamayacağım

  red5.sh dosyası red5’i start/stop etmek için kullanılan bir betik dosyası olduğu için aslında nerede olduğunun çok önemi yok. Ancak benim yazımda, dist içerisindeki red5.sh scriptini kullanarak, red5 start stop işlemi yapan başka bir script sisteme servis olarak ekleniyor (bkz: Red5′ın sisteme non root bir kullanıcı ile çalışrılacak şekilde servis olarak eklenmesi) ve bu script içerisinde red5.sh dosyası /usr/local/red5/dist/ dizini altında olduğu varsayılıyor. Eğer yazıdan hareket ederek işlem yapıyorsanız, ilgili sh dosyasının yazıda bahsedilen dizin altında olmasına dikkat edin.

  Umarım yardımcı olabilimişimdir.

  [Cevapla]

 17. erdinc kocer | (Şubat 25th, 2013 9:52 pm)

  Merhaba,
  Red5 kurdum, çalıştırdım. OflaDemo üzerinden kayıtta yapıyorum.
  SORUNUM ŞU…
  Kayıt başladıktan sonra örneğin 60 sn kayıt yapıyorum. Kaydı tekrar oynattığımda ilk 28 sn kayıt yapmış görünüyor. Defalarca tekrar tekrar kayıt yapıyorum. Bazen 23 sn bazen 36 sn kayıt yapıyor.
  Sorun neden olabilir?
  Teşekkürler.

  [Cevapla]

 18. Fesih Biçer | (Temmuz 8th, 2014 1:00 am)

  Hocam konuyu güncelleyebilir miyiz? Linkler çalışmıyor. Örneğin şu: http://godel.cs.bilgi.edu.tr/apache/ant/binaries/apache-ant-1.7.1-bin.tar.gz

  [Cevapla]

  Cagri Ersen tarafından yanıtlandı.

  Merhaba,

  Notlarim arasina aldim, en kısa zamanda güncelleyeceğim.

  [Cevapla]

 19. Mahmut Sami Özdemir | (Kasım 25th, 2015 11:28 am)

  Merhaba centos 6.7 göre yeniden linkleri güncelleyip konuyu güncellerseniz çok iyi olur.

  [Cevapla]

Trackbacks

Yorumda bulunun.